Tisková zpráva: Filmová výchova se na českých školách vyučuje čím dál častěji

30. 5. 2022

Tisková zpráva, 30.  5.  2022

Žáci tuzemských základních a středních škol stále častěji absolvují filmovou/audiovizuální výchovu. Toto pozitivní konstatování vyplývá z rozsáhlého dotazníkového šetření z letošního jara. Konkrétně je tento obor vyučován na 18 % gymnázií a 4 % základních škol. V podobně zaměřeném výzkumu v roce 2016 to bylo pouze na 13 % gymnázií a 1,9 % základních škol.  Zájem o zavedení filmové/audiovizuální výchovy nebo pokračování po přestávce dále deklarují zástupci 17 % gymnázií a 10 % základních škol, na kterých se obor dosud nevyučuje. V roce 2016 to bylo 16 % gymnázií a 9 % základních škol, takže i v tomto ohledu je patrný příznivý trend. 

Závěrečná zpráva ze sociologického průzkumu na školách

„To jsou skvělé výsledky už s ohledem k tomu, že filmová výchova nemá v současné době ze strany resortu MŠMT žádnou finanční ani organizační podporu, pomůckami počínaje a vzděláváním pedagogů konče. Svědčí to mimo jiné o tom, že osvícení pedagogové a ředitelé škol si čím dál více uvědomují význam audiovize v životě nastupující generace,“ konstatuje garantka výzkumu Tereza Czesany Dvořáková z katedry filmových studií FF UK v Praze.

Výzkum, jehož zadavatelem je Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, byl dokončen na jaře 2022.  Zúčastnilo se ho 1 219 základních škol a 118 gymnázií, tedy 29 % všech základních škol a 34 % všech gymnázií v České republice. Návratnost byla ze sociologického pohledu velmi vysoká a výsledky jsou reprezentativní podle kraje působnosti, velikosti obce i zřizovatele školy. Šetření, které realizoval tým sociologů pod vedením Jakuba Šilera, proběhlo pod záštitou Ministerstva kultury ČR. Podrobná zpráva z výzkumu je k dispozici na webu filmvychova.cz v sekci Průzkum na českých školách.

Filmová výchova je zaměřena na oblast kinematografie a audiovize, včetně schopnosti vnímat umělecké audiovizuální dílo i chápat proces jeho tvůrčího zpracování. O rozvojovém potenciálu filmové výchovy svědčí také to, že podle aktuálního výzkumu celá polovina učitelů filmové výchovy obor učí pět let a méně.  

Další zájemci o film z řad pedagogů mohou potřebné znalosti a dovednosti získat mimo jiné v online Kurzech filmové výchovy, které jsou společným dílem členů Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu.  Kurzy jsou určeny všem, které přitahuje film, chtějí učit filmovou výchovu nebo film aktivněji zapojit do svých hodin a nevědí, jak na to. Pro účastníky kurzů je připraveno pět tematických, navzájem provázaných okruhů, ze kterých si mohou vybrat všechny anebo třeba jen ty, které odpovídají jejich zaměření a potřebám. Připraveny jsou také ukázky z filmů, příklady dobré praxe, tutoriály, metodické a pracovní listy i možnost konzultace zdarma.

Kurzy, na které je možné se registrovat na webu filmvychova.cz, běží od února 2022 a jsou přístupné do konce roku s možností absolvovat je kdykoliv. „Naším cílem bylo vytvořit online studijní program, který bude dostupný každému, kdo se zajímá o obor filmové a audiovizuální výchovy a nebude vázán na konkrétní čas a místo,“ uvedl předseda Asociace filmové a audiovizuální výchovy Pavel Bednařík.

Sociologický výzkum „Mapování realizace vzdělávacího oboru filmová/audiovizuální výchova na českých základních školách a gymnáziích“ i Kurzy filmové výchovy jsou součástí rozsáhlého projektu Posílení oboru filmová/audiovizuální výchova v ČR, který je realizován v rámci Programu Kultura financovaného z Fondů EHP 2014–2021.

O Asociaci pro filmovou a audiovizuální výchovu (ASFAV)

Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu byla založena v roce 2017 a v současnosti je jedinou oborovou organizací svého druhu v České republice. Sdružuje neziskové organizace a školy působící v oboru filmové a audiovizuální výchovy, ale také jednotlivce – profesionály, pedagogy, badatele, lektory a experty se zájmem o rozvoj této oblasti. Realizuje například mezinárodní konferenci Kino za školou, uděluje Cenu Borise Jachnina, připravuje pravidelnou neformální online talk show Za školou a mnoho dalšího.

Odkazy

https://www.filmvychova.cz/kurzy/
https://www.filmvychova.cz/posileni-oboru
https://www.fondyehp.cz/kultura

Mediální servis: 

2media.cz s.r.o., www.2media.cz, www.instagram.com/2mediacz, www.facebook.com/2media.cz

               


Podobné příspěvky


Podpořte nás

Zasazujeme se o rozvoj audiovizuální výchovy v České republice.

Zjistěte více

Odebírejte NEWSLETTER

Výběr toho nejdůležitějšího jednou za měsíc.

Chci se přihlásit

Nadcházející události

Březen 2023
Duben 2023
Květen 2023
Nebyla nalezena žádná událost!