Zde naleznete přehled vybraných akcí, které v minulosti proběhly. Jednání Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu jsou navíc dokumentovány zde.

2016

18. -19. 11. 2016, Plzeň / “Kolokvium filmové/audiovizuální výchovy 2016” (Festival Animánie)

Doprovodný materiál
Zápis ze setkání pracovní skupiny 11/2016

3. 7. 2016, Karlovy Vary / panelová diskuze “Film Education – why a necessity in Europe? State-of-play and perspectives

Anotace panelové diskuze v industry programu IFF KV 2016

10. 6. 2016, Praha / setkání pracovní skupiny FAV

Zápis ze setkání pracovní skupiny 6/2016

28. 5. 2016, Zlín / konference “Kino za školou

Audiozáznam konference

Prezentace:
F/AV z evropské perspektivy – Kreativní Evropa MEDIA (Pavlína Kalandrová)
Filmová a audiovizuální výchova v ČR 2016 (Pavel Bednařík)
Pracovní skupina F/AV (Tereza Cz Dvořáková)
F/AV v nové koncepci dotačního řízení Odboru médií a audiovize MK (Daniela Staníková)
Jak může ekologická výchova prospět filmové? (Miroslav Novák)
Doc Alliance Academy (Barbora Langmajerová)My Street Films (Diana Tabakov)
Co je to film? (Jiří Forejt, Natalie Neudachina)
Jeden svět na školách a jeho projekty (Ester Pěkná)
Animánie (Martina Voráčková)
CinEd (David Čeněk)
Kino Art (Elena Vondráčková)

16. 1. 2016, Praha / setkání pracovní skupiny FAV

Zápis ze setkání pracovní skupiny 1/2016

15. 1. 2016, Praha / mezinárodní konference “Film Literacy Lab: Jak učit o filmu?” (Doc Alliance Academy)

Brožura a program ke stažení

2015

15. – 16. 11. 2015, Plzeň / “2. ročník kolokvia k filmové a audiovizuální výchově” (Festival Animánie)

Doprovodný materiál ke kolokviu
Zápis ze setkání pracovní skupiny 11/2015

Prezentace projektů, představených v rámci kolokvia:

Filmvychova.cz (Tereza Czesany Dvořáková)
Evropské projekty filmové a audiovizuální výchovy (Pavel Bednařík)
VANIMA (Sandra Malenica)
Autorské právo ve filmové a audiovizuální výchově (Ivan David)
JJR dětskýma očima (Kateřina Hausenblasová, Petra Peštová)
Hravouka (Tereza Vostradovská, Michal Berlinger)
Animování v Artu (Miroslav Maixner, Elena Vondráčková)
Doc Alliance Academy (Natálie Ostrouchova)
My Street Films (Diana Tabakov)
Co je to film? (Jiří Forejt)
Centrum dokumentárního filmu (Lenka Jirků)
Kreativní Evropa 2014 – 2020 (Pavlína Kalandrová)

28. 5. 2015, Praha / seminář “Od praktických zkušeností k didaktice” (NFA)

Filmová výchova – od praktických zkušeností k didaktice (pdf, program semináře, česky)

14.-18. 1. 2015, Praha/ mezinárodní konference “FAV21 – Filmová výchova pro 21. století” (NFA)

Program konference FAV21 (pdf, česky)
Brožura konference FAV21 (pdf, brožura s texty a anotacemi, česky)

2014

27. – 28. 11. 2014, Plzeň / Seminář o filmové výchově (Animánie – Podzimní sklizeň)

Zápisy z jednání pracovní skupiny 11/2014 (financování, metodika, komunikace)