Nová lekce Jednoho světa na školách k nedožitým osmdesátinám Václava Havla

5. 10. 2016

5. října 2016 by Václav Havel oslavil 80. narozeniny. A právě k této příležitosti připravil Jeden svět na školách další ze svých audiovizuálních lekcí, která připomene jeho odkaz coby dramatika a básníka. Základem lekce přitom bude televizní inscenace Havlovy hry Vernisáž, kterou rok po sametové revoluci natočil režisér Ivan Rajmont. Celá lekce obsahuje celkem čtyři aktivity, dvě se vztahují přímo k Rajmontově inscenaci, další dvě pak k Havlově experimentální básnické sbírce Antikódy. Lekce je dobře využitelná nejen jako materiál pro výuku filmové/audiovizuální výchovy, neboť její autoři ji vytvářeli především s ohledem na školní výuku českého jazyka a literatury.

Nová lekce je pod názvem „Vernisáž“ dostupná spolu s ostatními audiovizuálními lekcemi i s hotovými metodickými materiály na vzdělávacím portále Jednoho světa na školách.

Kategorie článku