Seminář pro pedagogy v Národním filmovém archivu

10. 11. 2016

Národní filmový archiv v současnosti dokončuje pilotní sérii metodických materiálů k významným dílům československé kinematografie, které začínajícím i již zkušeným pedagogům nabízí možnost metodické podpory.

V nabídce budou lekce k jednotlivým filmům, které v nedávné době prošly procesem digitálního restaurování, a nyní jsou široce dostupné v dosud neviděné technické a obrazové kvalitě, a také tematické lekce českého jazyka či dějepisu, zaměřené na filmovou problematiku. Filmy, které jsou základem pro jednotlivé hodiny, není třeba uvádět výhradně v prostoru kina, ale pedagogům budou k dispozici i pro projekci ve školním filmovém klubu nebo jakékoli učebně vybavené projektorem či interaktivní tabulí. Pedagog nebude při vedení hodiny odkázán jen na své vlastní zkušenosti a přípravu, ale bude se opírat o metodické materiály Národního filmového archivu, které ho provedou krok za krokem celou lekcí. Metodický materiál nabídne hutné informační zázemí, nosné zpracování kontextů díla i návrhy na aktivity se studenty.

V první fázi projektu budou materiály představeny zájemcům z řad pedagogů na sérii speciálních seminářů v kině Ponrepo v Praze. Účastníci semináře nejprve zhlédnou film a poté jim bude představen příslušný metodický materiál s výukovou lekcí k danému filmu. V návaznosti na absolvování semináře pedagogové odučí sami pro své studenty danou lekci, při níž budou moci využít konzultace se zástupcem Národního filmového archivu přímo na škole a rovněž možnost vyhodnocení jejich zkušeností s metodickým materiálem. Příležitost zhodnotit danou lekci dostanou i zúčastnění studenti.

První metodický materiál k filmu Starci na chmelu představí Národní filmový archiv 29. listopadu 2016. Pedagogové budou moci film i s výukovou lekcí využít již v průběhu prosince. Seminář, projekce filmu i využití výukových lekcí a filmů na škole jsou pro pedagogy zdarma. Zájemci se mohou na seminář přihlásit do 24. 11. 2016 na e-mailové adrese: ariana.horackova@nfa.cz

Program semináře (úterý, 29. 11. 2016)

9:45 – registrace účastníků

10:00 – úvod

10:15 – projekce filmu Starci na chmelu

11:50 – pauza na oběd

13:00 – 15:00 – představení metodického materiálu PhDr. Davidem Čeňkem (pedagogem KFS FF UK)

Zúčastnit se lze i jen samotné části semináře věnované metodickému materiálu, tj. až od 13:00.

Kategorie článku