Na film opět i do muzea. Tentokrát na Národní třídu.

6. 12. 2016

Po loňské výstavě v Muzeu Montanelli se opět vrací projekt Na film!, a to s novou expozicí věnovanou dějinám filmu. Návštěvníci ji od 1. prosince 2016 do 31. dubna 2017 naleznou v prvním patře paláce Chicago na Národní třídě v Praze. Těšit se přitom mohou na připomenutí  témat z minula i na náměty nové, kterým v minulé expozici nebyla věnována pozornost. Zopakování se dočká téma československé meziválečné avantgardy, nově dostanou prostor samotné počátky filmu, kinematografie atrakcí a český animovaný film.

Projekt Na Film! se snaží přiblížit svět filmu široké veřejnosti již několik let. Cílem jeho autorů je vybudovat v České republice filmové muzeum, které by reprezentovalo historii, vynalézavost a osobitost českého filmu, a zároveň ukázalo nejenom jeho provázanost se světovou kinematografií, ale i se společenským a politickým pozadím. Tato snaha je podporována nejen ze strany široké veřejnosti v podobě veřejné sbírky na portálu HitHit.com, ale i Nadací Vodafone, která  zdvojnásobila dosaženou částku, státními institucemi a rozmanitými partnery. V neposlední řadě ji podporují také osobnosti českého filmu, jakými jsou Zdeněk Svěrák, Jiří Menzel, Olga Sommerová, Jan Hřebejk nebo Helena Třeštíková.

Výstava Na film! 2 zároveň naváže na zdařilou spolupráci se základními a středními školami. Pro ty autoři připravili speciální filmové programy v podobě vzdělávacích prohlídek a filmových dílen, na nichž si žáci budou moci vyzkoušet natočit vlastní animovaný nebo hraný film.

Více informací o aktuální výstavě i celém projektu naleznete na www.nafilm.org.

Kategorie článku