Program CinEd a jeho využití v praxi

4. 1. 2017

26. ledna 2017 proběhne od 9:00 do 16:00 hodin v pražském Kině 35 ukázkový seminář, na němž bude pedagogům, kinařům, kulturním pracovníkům a dalším zájemcům představen mezinárodní program filmové výchovy CinEd. V rámci semináře bude obecně přiblížen celý projekt, ale především bude předvedena práce s konkrétním metodickým materiálem, a to na příkladu španělského snímku Duch úlu.

Informace a přihláška k semináři jsou dostupné zde.

Co je to CinEd?
Mezinárodní program filmové výchovy CinEd si klade za cíl zpřístupnit evropské filmy mladým divákům ve věku 6-19 let. V České republice koordinuje tento program Asociace českých filmových klubů, která jej také zprostředkovává všem zájemcům. Na adrese www.cined.eu je dostupných devět filmů, které vybírali odborníci na filmovou výchovu z partnerských zemí – Bulharska, České republiky, Francie, Itálie, Portugalska, Rumunska a Španělska. Počet filmů se bude každý školní rok zvyšovat. Zařazeny budou také české filmy, které se v programu objeví ve školním roce 2017/2018. Filmy jsou vybírány s ohledem na zvyšování filmové gramotnosti žáků i studentů všech typů škol, a jsou tudíž vhodné pro ZŠ prvního i druhého stupně, SŠ i VOŠ. Veškeré filmy budou opatřeny metodickými materiály, otitulkovány a přeloženy do všech partnerských jazyků a angličtiny. Využít je tedy budou moci ve výuce i lektoři cizích jazyků. Program CinEd není omezen pouze na filmovou/audiovizuální výchovu v rámci formálního vzdělávání. Je možné jej využít také v rámci volnočasových aktivit neformálního vzdělávání, určen je tedy všem, kteří pracují s dětmi a mládeží, zástupcům filmových klubů apod. Filmy z nabídky programu CinEd jsou určené výhradně pro nekomerční aktivity.

Kategorie článku