Mezinárodní program CinEd startuje v České republice

1. 2. 2017

Ve čtvrtek 26. ledna 2017 proběhl v Kině 35 v budově pražského Francouzského institutu seminář k mezinárodnímu programu filmové výchovy CinEd. Projekt, v České republice zastoupený Asociací českých filmových klubů a koordinovaný Evou Paroulkovou, představili Tereza Czesany Dvořáková a David Čeněk.

Program CinEd si klade za cíl zpřístupnit evropské filmy mladým divákům ve věku 6–19 let. Filmy pro projekt vybírají odborníci na filmovou výchovu z jednotlivých partnerských zemí – Bulharska, České republiky, Francie, Itálie, Portugalska, Rumunska a Španělska. Počet filmů se bude každým školním rokem zvyšovat a zařazeny budou také české filmy, které se v programu objeví ve školním roce 2017/2018. Výběr zohledňuje zvyšování filmové gramotnosti žáků i studentů všech typů škol tak, aby snímky byly vhodné pro ZŠ prvního i druhého stupně, SŠ i VOŠ. Kolekce filmů však zároveň nemá plnit roli kánonu. Veškeré filmy budou opatřeny metodickými materiály, otitulkovány a přeloženy do všech partnerských jazyků a angličtiny. Využít je tedy budou moci ve výuce i lektoři cizích jazyků. Program CinEd není omezen pouze na filmovou/audiovizuální výchovu v rámci formálního vzdělávání. Je možné jej využít také v rámci volnočasových aktivit neformálního vzdělávání, a při splnění podmínky nekomerčního využití je tak určen všem, kteří pracují s dětmi a mládeží, filmovým klubům a podobně. Filmy z nabídky programu CinEd slouží výhradně pro nekomerční aktivity.

V současné době jsou v rámci programu CinEd k dispozici dva filmy opatřené českými titulky, metodické materiály v českém jazyce k nim budou zveřejněny v nejbližší době. Konkrétně se jedná o snímky Duch úlu (Víctor Erice, Španělsko, 1973) a Bláznivý Petříček (Jean-Luc Godard, Francie, 1965). Právě na příkladu prvního zmíněného filmu byl projekt na semináři představen. Účastníci pražského semináře, jichž se sešlo více jak čtyři desítky a již pocházeli z řad pedagogů i zástupců organizací aktivních v oblasti filmové výchovy, nejprve zhlédli celý film a následně byli Davidem Čeňkem provedeni obsáhlým metodickým materiálem. Poznali jeho východiska, seznámili se s jeho jednotlivými kapitolami, zaměřenými na kontext vzniku filmu, jeho analýzu a rovněž další souvislosti a dialogy s jinými uměleckými díly. Na základě impulzů některých účastníků byla věnována pozornost také možným konkrétním výkladům a interpretacím promítaného snímku. V závěru semináře byl rovněž  prostor pro dotazy a komentáře účastníků.

Všichni zájemci o zapojení do programu CinEd nebo o jakékoli podrobnější informace mohou kontaktovat koordinátorku projektu Evu Paroulkovou. Více o projektu se lze dozvědět také na stránkách Asociace českých filmových klubů a na hlavním portálu programu.

Kategorie článku