Free Cinema zve na Substandard

10. 4. 2017

Na konec dubna a začátek května roku 2017 chystá organizace Free Cinema kurz nazvaný Substandard, který se zaměří na práci s černobílým filmovým materiálem o šíři 8 mm. Na kurzu se bude k filmu přistupovat jako k tvořivému médiu a artefaktu, spíše než záznamovému nosiči pro vyprávění. Účastníci si vyzkouší práci s 2×8 mm a Double Super 8 filmy. Práce ve všech fázích se pojímá jako kolektivní experiment, spolupráce je tedy základní podmínkou.

Celý kurz je rozdělen do dvou víkendových setkání, absolvovat lze obě, ale i jen jedno z nich. První, v termínu 29. a 30. dubna, se zaměří na filmovou surovinu a ovládnutí filmové kamery, druhé, konané 6. a 7. května, se bude věnovat fotochemickému zpracování filmové suroviny v temné komoře a filmové projekci.

Kompletní informace a přihlášku ke kurzu Substandard naleznete na webu organizace.