Web filmvychova.cz ožívá

18. 10. 2018

Webová stránka filmvychova.cz byla převzata Asociací pro filmovou a audiovizuální výchovu, která sdružuje nejvýznamnější organizace i jednotlivce v oblasti filmové výchovy v České republice. Na podzim 2018 dojde o obnově redakční práce na webu. Těšit se můžeme na částečně obměněnou strukturu, v níž budete moci pod zkratkou „AsFAV“ nově nalézt také informace o činnosti Asociace. Máme velkou radost z naší nové redakční rady ve složení Martin Šrajer, Natálie Černá a Lukáš Pešák, která se kromě webu samotného bude starat také o aktualizaci facebookové stránky Filmová/Audiovizuální výchova a o zasílání newsletteru, k jehož odběru se stále můžete přihlásit na domovské adrese filmvychova.cz (pravá lišta dole). Těšíme se na staré i nové čtenáře, zpětnou vazbu a nápady na další rozvoj webu, který je to pro všechny zájemce o filmovou výchovu nejen v České republice!

Tereza Cz Dvořáková

Kategorie článku