Cesta ze Studia Scala na stříbrné plátno a zpět

1. 11. 2018

Rozhovor s Martinou Chaloupkovou

Absolventka oboru Výtvarná výchova a vizuální tvorba na PedF MU a bakalářského studia oboru Muzeologie Martina Chaloupková působí posledních pět let při kině Scala jako lektorka kurzů a letních táborů zaměřených na animovanou a filmovou tvorbu. V současné době má na starosti koordinaci celého Studia Scala a jeho lektorů.

Jaké kroužky Studio Scala momentálně nabízí a pro jaké skupiny jsou určeny?

Zpravidla máme kurzy otevřeny pro děti od osmi do patnácti let. Během podzimní sezónyprobíhají již tradiční kurzy Malé školy animace zaměřené na ploškovou a loutkovou animaci. Nově začíná kurz Zvuk. V sobotu odpoledne realizujeme pro dětské diváky výtvarné dílničky, jež navazují na pásmo animovaných pohádek. Snažíme se workshopy s filmovou tématikou zacílit i na školní skupiny, které postupně oslovujeme. Myslíme i na dospělé,jim nabízíme kurz klasického animovaného filmu.

Potřebuji mít nějaké předchozí zkušenosti, když se chci přihlásit?

Určitě nepotřebujete. Vše se u nás naučíte. Animovaný film dokáže vytvořit každý, jediné, co je potřeba, je trocha trpělivosti, pečlivosti a chuť si hrát.

Můžu si ale případně přinést vlastní techniku a rekvizity?

Je to možné. S technikou se to stává velmi výjimečně, ale výtvarné rekvizity si někteří účastníci doma připravují, a tím si vlastně vytváří i větší časový prostor na animování přímo na kurzu.

Jak zjistím, zda při výrobě filmu chci být spíše režisér, kameraman, nebo třeba herec?

U filmových kurzů dáváme účastníkům možnost výběru role ve filmovém štábu. Snažíme se ale také o to, aby si všichni účastníci alespoň na chvíli vyzkoušeli i ostatní role a zjistili tak, co obnáší. Nakonec stejně zůstanou u té role, která je nejvíce baví.

Vrací se někteří zájemci do vašich kroužků a navštěvují je třeba i pravidelně? Existuje taková možnost?

Ano, děti často navštěvují kurzy opakovaně. Máme tu i děti, které k nám chodí už třetí nebo čtvrtý rok, a to jak na pravidelné kurzy, tak na příměstské tábory.

Kolik zájemců se vám zhruba hlásí? Jakou máte kapacitu?

To závisí na druhu kurzu. U pravidelných kurzů je kapacita vždy maximálně deset dětí, na příměstských táborech je to okolo dvaceti.

Pracují zájemci jako praví filmoví auteuři samostatně, nebo preferujete práci týmovou?

Ve většině případů se pracuje v kolektivu. U filmových kurzů jsou to větší skupiny, někdy až osmi dětí. U kurzů animační jsou to skupiny po dvou až čtyřech dětech.Občas se ale stane, že na animovaném filmu pracuje jen jednotlivec.Pro některé děti je to tak příjemnější.

Co se tedy zájemce ve výsledku naučí?

Zjistí, co vše obnáší tvorba filmu. Především u animovaných filmů si uvědomí, že vytvořit takový celovečerní film je opravdu náročné. V rámci desetitýdenního kurzu nebo příměstského tábora vytvoří film dlouhý nanejvýš dvě minuty.

Nejenže si osvojí celý proces vzniku filmu od přípravy scénáře, přes filmařskou a hereckou práci, až po samotné zvučení filmu a postprodukci, ale v neposlední řadě musí umět svůj filmový výtvor odprezentovat před publikem.

Odprezentovat?

Ano. Jde-li o delší kurz (např. Malá škola animace, příměstské tábory), chceme výsledné filmy prezentovat na velkém plátně. Přijde nám to jako skvělá motivace a zároveň odměna za dobře odvedenou práci. Děti si mohou pozvat rodiče, příbuzné a kamarády.Filmy si vždy samy před publikem uvedou a někdy musí čelit i zvídavým dotazům diváků. Díky bezprostřednosti a upřímnosti dětí bývá projekce velmi zábavná. Po projekci následuje ještě raut v kavárně, který obstarávají rodiče.

Popište nám ve stručnosti průběh jednoho takového kurzu po jednotlivých lekcích.

Třeba Malá škola animace probíhá zhruba po dobu deseti týdnů. Během první lekce se děti seznámí mezi sebou, s technikou animace i s tvorbou filmu. Následující lekce jsou zpravidla věnované seznámení se s různými technikami. V poslední době, jak k nám děti chodí opakovaně, se už ale častěji rovnou vrháme na tvorbu příběhu a storyboardu. Často jim vymezíme název filmu, rekvizity nebo postavy, které se ve filmu mají objevit. Jsme rádi, když si děti mezi sebou prezentují vymyšlené příběhy, a dostávají tak zpětnou vazbu od nezaujatých diváků. Po doladění příběhu přichází na řadu tvorba rekvizit, loutek a pak už jen animování a animování. Na konci kurzu přichází čas na zvučení a dabování filmu.Když pak zbude dost prostoru, děti se věnují i postprodukci.

Vymýšlíte jednotlivé kroužky sama, nebo máte i spolupracovníky?

Ve Studiu Scala jsme malý, ale stálý kolektiv lektorů animace. U filmových kurzů se lektoři mnohem častěji střídají. Většina lektorů jsou absolventi nebo studenti katedry výtvarné výchovy z pedagogické fakulty, spolupracují s námi i studenti z Ústavu filmu a audiovizuální kultury. Letos nově spolupracujeme i s Ondřejem Mertou z Bastl Instruments.

Jak vnímáte zázemí, které vám poskytuje prostor kina? Je to velká výhoda?

Přijde mi to jako skvělá myšlenka, provozovat kino nejenom jako prostor pro diváky, ale i jako místo tvůrčí, kde si diváci mohou vyrobit vlastní film. A nakonec je tu také možnost projekce na stříbrném plátně. Celé to beru jako velké pozitivum.

Vidím, že máte v kině navíc nové studio? Jak se změnila vaše práce s přechodem do tohoto nového zázemí?

Velmi! Především nám odpadlo pravidelné přenášení technického a výtvarného materiálu do prostor kavárny kina, kde dříve kurzy převážně probíhaly. Nyní máme vše na jednom místě a vždy nachystáno. Máme z toho velkou radost.

Co všechno podle vás potřebuje takový lektor, který si chce dneska vytvořit studio pro filmovou výchovu? Vytvořme dva hypotetické případy – minimální studio a studio snů.

V případě minimálního studia stačí nějaký fotoaparát, stativ a počítač na střih. Snadnější práci a lepší výsledek ale samozřejmě zaručí další vybavení, jako je animační software, dobré osvětlení atd. Ale snad jako každý, i my jsme začínali jen se stativem, fotoaparátem a počítačem. Co se týče studia snů, tak na touž člověk potřebuje dost financí. Dají se koupit lepší zrcadlové fotoaparáty, počítače, programy (jak animační, tak střihové), osvětlovací technika, stoly na animování, vybavení pro promítání, kreslící tablety, ale i spousta dalšího vybavení pro tvorbu hraných filmů.

Pracujete pouze tady na jednom místě, nebo chodíte třeba i ven?

U animačních kurzů většinu času trávíme v našem ateliéru, při příměstských táborech občas vyrazíme i ven. Filmaři se pohybují jak v interiéru a různých zákoutích kina, tak v exteriéru.

Sledujete třeba i nějaké filmy nebo ukázky: vidím, že tu máte projektor?

Určitě, to zpravidla probíhá ze začátku kurzu, kdy dětem vysvětlujeme, co to vlastně ta animace je. Pouštíme jak filmy od profesionálů, tak i filmy z různých našich kurzů a snažíme se jim názorně ukazovat, co za určitý kurz zvládnou udělat.

S kým dále spolupracujete kromě vašeho mateřského kina?

Spolupracujeme s několika institucemi. V první řadě je to pražská Aeroškola, která nám mimo jiné předala své know-how. Lektoři ze Studia Scalakaždoročně jezdí na animační turnus tábora Aertěk, který pořádá kino Aero a Aeroškola.

Dále jsme již v minulosti navázali spolupráci s institucemi, jako je Muzeum města Brna, Moravská galerie, nakladatelství Host či kino v Boskovicích. Snažíme se ale realizovat workshopy také v rámci různých festivalů. V posledním roce se za pomoci grantů snažíme naši činnost rozšířit do institucí, kde na animovaný film tak často nenarazíte. V minulém roce to byly domovy pro seniory a letos organizace věnující se sociálně znevýhodněným dětem, např.SOS vesnička Brno, Ratolest Brno.

V případě animace se soustředíte na jednu konkrétní techniku, nebo na více různých postupů?

Nejčastěji jsou kurzy zaměřeny na animaci ploškovou. Ale už asi druhý rok pořádáme pravidelné kurzy zaměřené na loutkovou animaci. A nejen to, s dětmi děláme i pixilaci, objektovou animaci, kreslenou animaci a zkoušeli jsme i animaci s pískem a další techniky.

Můžete nám popsat nový kroužek zaměřený na zvuk?

Zvuk letos otevíráme poprvé. Ondřej Merta z Bastl Instruments učí děti pracovat se zvuky jak akustickými, tak elektronickými. Pokouší se vytvořit kompletní zvukovou stopu k vybranému filmu. Cílem kurzu je pracovat s programy, které jsou volně dostupné, a tudíž účastníci kurzu mohou následně se zvukem experimentovat i doma.

Co potom děláte s výstupy vašich kroužků? Pracujete s nimi dál?

Všechny filmy vzniklé na našich kurzech jsou zveřejněny na Youtube kanálu kina Scala, kde si je mohou účastníci kurzů a jejich známí kdykoli přehrát. Většinu vzniklých filmů čeká ještě předtím slavnostní projekce v kině Scala. Některé jsou pak i součástí tzv. předfilmů – jsou promítány před veřejnými projekcemi a lákají na nově otevírané kurzy. Vybrané filmy pak posíláme na dětské filmové soutěže, kde se občas daří získat i nějaké to ocenění.

Na závěr mi řekněte, kde se můžu o Studiu Scala dozvědět více a případně se přihlásit?

Veškeré obecné informace jsou dostupné na webových stránkách. Aktuality se pravidelně objevují také na facebookových stránkách Studia Scala. Jako zdroj informací složí i mailová adresa animace@kinoscala.cz.

Lukáš Pešák