Zlaté slunce 2019

2. 1. 2019

Zlaté slunce je celostátní přehlídka filmové tvorby dětí a mládeže, a lze ji považovat za vyvrcholení dění v oboru filmové a audiovizuální výchovy respektive filmové tvorby dětí a mládeže v daném roce. Posláním přehlídky je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR. Přehlídka si také klade za cíl popularizovat obor filmové a audiovizuální výchovy na půdě škol i ve všeobecném povědomí. Usiluje o podporu pedagogů, kteří by se chtěli filmové výchově věnovat. Garantem filmové přehlídky Zlaté slunce je z pověření Ministerstva kultury Národní informační a poradenské středisko pro kulturu.

Zlaté slunce je postupová přehlídka, proto přikládáme výčet zemských kol pro Čechy a Moravu včetně termínů konání a uzávěrek pro přihlašování filmů. Vybrané filmy se pak budou promítat v červnu na celostátním kole v Blansku.

Přehlídka má dvě věkové kategorie. Kategorie A je určená pro nejmladší filmaře – děti od 6 do 15 let a základní školy (ZŠ) a skupinu B pro mladé filmaře od 16 do 19 let a střední školy (SŠ). V obou kategoriích se mladí autoři mohou hlásit do zemských kol s a) dokumentárními filmy, b) hranými filmy, c) animovanými filmy, d) experimentálními filmy, e) videoklipy.

ZLATÉ SLUNCE – ZEMSKÁ KOLA 2019:

ZLATÉ SLUNCE DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Zemské kolo pro Čechy

Termín: 21.–22. března 2019
Místo konání: Kino Svět, Dvůr Králové nad Labem
Uzávěrka: 4. 3. 2019

Pro kraje: Plzeňský, Karlovarský, Středočeský, Jihočeský, hlavní město Praha, Ústecký, Liberecký a Královéhradecký

Kontakt: Iveta Hanušová, DDM Jednička, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem / 499 320 353, 775 320 373 / info@ddmdvurkralove.cz / www.ddm1.cz
Adresa pro zasílání filmů a přihlášek: zlateslunce-dvurkralove@seznam.cz

ZLATÉ SLUNCE BRNO
Zemské kolo pro Moravu

Termín: 12.–14. dubna 2019
Místo konání: Středisko volného času Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno-Kohoutovice
Uzávěrka: 11. 3. 2019

Pro kraje: Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, Vysočina a Pardubický

Kontakt: Miroslav Obrátil, Středisko volného času Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno-Kohoutovice / 724 232 739 / mirek.lavka@luzanky.cz / www.legato.luzanky.cz
Adresa pro zasílání filmů a přihlášek: zlateslunce-brno@seznam.cz

ZLATÉ SLUNCE – CELOSTÁTNÍ KOLO 2019:

16. ZLATÉ SLUNCE BLANSKO
Celostátní přehlídka filmové tvorby dětí a mládeže

Termín: 6.–7. června 2019
Místo konání: Kino Blansko

Kategorie článku