Nové pololetí s Free Cinema: jarní kurzy postprodukce etc.

12. 2. 2019

V polovině ledna začalo druhé pololetí kurzů Jak vidět film a Jak stvořit film. Zájemci, kteří do kurzu nejsou přihlášeni, mohou navštěvovat teoretický kurz Jak vidět film jednorázově. Rozpis jednotlivých přednášek najdete zde.

Pokračují projekce pro děti v Kasárnách Karlín, které dramaturgicky zaštiťuje Free Cinema. Sledujte také program Kasáren Karlín. V březnu proběhnou dva zevrubné workshopy zaměřené na digitální postprodukci. František Týmal účastníky provede „Postprodukcí v digitálních střižnách“ (16. – 17. března). Kameraman Ondřej Belica naváže o týden později „Barevnými korekcemi videa“ (23. března).

Detailní informace o obou seminářích naleznete zde.

Kategorie článku