Kapitoly z dějin (filmu) pokračují

22. 2. 2019

V pražském kině Ponrepo bude v březnu a dubnu pokračovat cyklus Kapitoly z dějin (filmu), v rámci něhož filmoví odborníci nabízejí vhled do určitého tématu, na které se specializují. Přednášky se konají vždy v pondělí od 18:00.

Jako první vystoupí 4. března Julie Wittlichová, doktorandka Ústavu české literatury a komparatistiky, která bude mluvit o českých filmových adaptacích. Její přednáška by se měla zaměřit na obecné problémy filmových adaptací literárních předloh a přiblíží, jak se proměňoval vztah českého filmu a literatury v průběhu historie.

Osmnáctého března bude Lukáš Skupa, mj. autor knihy o filmové cenzuře Vadí-nevadí, mluvit o tom, jak probíhalo cenzurování československých filmů v šedesátých letech, tzn. v období nové vlny. Zvláštní pozornost by brněnský filmovědec měl věnovat realizovaným i nerealizovaným projektům Věry Chytilové, na nichž podle něj lze dobře demonstrovat vývoj cenzurních zásahů během celého desetiletí.

První dubna se návštěvníci Ponrepa mohou těšit na Divoká devadesátá, jak se jmenuje přednáška Terezy Czesany Dvořákové, jež přiblíží změny v české kinematografii po pádu státního filmového monopolu a návratu filmové výroby do rukou soukromníků. Šlo o období tápání, nejistoty i autorských experimentů, které byly někdy pozoruhodné a podnětné, jindy pouze obskurní.

„Přítel, či nepřítel?: Obrazy hudebníků za normalizace“ – tak se jmenuje přednáška literárního historika a teoretika Petra A. Bílka zaměřená na filmové reprezentace hudebníků v normalizační kinematografii a televizní tvorbě. Obrazy hudebníků byly podle Bílka trojího druhu, buď jednoznačně pozitivní, neutrální, nebo jednoznačně negativní (např. nechvalně proslulá epizoda seriálu 30 případů majora Zemana s názvem Mimikry).

Podrobnosti k jednotlivým přednáškám najdete na stránkách Ponrepa.