Zahájení registrace ARTýdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 2019

14. 3. 2019

Ve dnech 20.–26. května 2019 se uskuteční již sedmý ročník projektu Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby s novým názvem ARTýden, jehož cílem je i nadále upozorňovat na bohatství a rozmanitost forem uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby v ČR a podporovat konkrétní aktivity v této oblasti. ARTýden je nekomerční projekt, má formu občanské iniciativy – účastníci se sami přihlašují se svými akcemi. Je multidisciplinární, otevřený akcím napříč žánry, úrovněmi i věkovými skupinami.

Záštitu nad letošním ročníkem opět převzalo Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Česká komise pro UNESCO. Je nám ctí, že partnery ARTýdne jsou také již tradičně Národní ústav pro vzdělávání a Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění.

Pořadatelé akcí plánovaných na týden 20.–26. května 2019 se mohou registrovat na stránkách www.amaterskatvorba.cz či na facebookovém profilu projektu. Na základě registrace se jejich akce objeví na Mapě aktivit sloužící jako propagační nástroj a informační zdroj pro účastníky či diváky akcí. Registrace probíhá on-line a je bezplatná.

Kontakt: Karolína Bulínová, bulinova@nipos-mk.cz, +420 778 702

Kategorie článku