Kino za školou 2019

18. 3. 2019

Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, Kancelář Kreativní Evropa–MEDIA ve spolupráci se Zlín Film Festivalem a NIPOS si Vás tímto dovolují pozvat na další ročník mezinárodní oborové konference o filmové a audiovizuální výchově.

Konference se v letošním roce zaměří na dvě hlavní témata:

1/ Mezioborová spojení. Propojení filmové a audiovizuální výchovy s dalšími vzdělávacími obory (nejen) ve školách

2/ Jak pracovat s knihovnami filmů. Možnosti budování a využití filmových knihoven v projektech filmové a audiovizuální výchovy.

Termín a místo konání konference:

neděle 26. 5. 2018 (9:00 – 15:00)

v sále ALTERNATIVA – Kulturní institut Zlín
Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín

V prvním případě se zaměříme na teoretické předpoklady a souvislosti, ale také na praktické zkušenosti komunikace oboru filmové a audiovizuální výchovy (nejen) na školách s dalšími vzdělávacími obory zejména ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Filmové a audiovizuální dílo je syntézou dalších uměleckých druhů, a proto je vzájemné prolínání prvků filmové a audiovizuální výchovy na straně jedné a výtvarné a hudební výchovy, dramatické výchovy a taneční a pohybové výchovy zcela logické a zákonité. Důležitým příkladem propojení je multimediální tvorba na základních uměleckých školách. Vzájemná komunikace vzdělávacích oblastí přináší nové impulzy a inspirace, které mohou být sdíleny také v našem fóru.

V rámci tohoto konferenčního panelu přijímáme návrhy na příspěvky zaměřené především na:

  • prezentace projektů pracujících se spojení filmové a audiovizuální výchovy s dalším vzdělávacím oborem;
  • teoretickou reflexi či návrhy na propojování a vzájemnou inspiraci v oblasti filmové a audiovizuální výchovy a dalších vzdělávacích oborů;
  • zahraniční zkušenosti v této oblasti.

Druhé téma naší konference se zaměří na reflexi zkušeností s budováním národních i mezinárodních knihoven filmů určených speciálně pro vzdělávací účely. Jaké jsou možnosti a úskalí budování takových databází filmů? V čem jsou výhody a v čem limity filmových vzdělávacích katalogů? Zaměříme se také na téma sdílení filmových knihoven více subjekty na národní či mezinárodní úrovni.

V rámci druhého konferenčního panelu vyzýváme k účasti s příspěvky orientovanými zejména na:

  • prezentace příkladů dobré praxe využívání filmových knihoven na národní a mezinárodní úrovni;
  • reflexe podpory sdílených katalogů filmů na evropské úrovni;
  • příspěvky zaměřené na právní aspekty budování a využívání sdílených filmových databází.

PŘIHLÁŠKU NA KONFERENCI VYPLŇTE ZDE.

LHŮTA PRO PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA KONFERENCI JE DO 31. 3. 2019.

 

Těšíme na Vás!

Za organizátory akce

Tereza Czesany Dvořáková

Tereza.dvorakova@asociaceFAV.cz

Kategorie článku