(Ne)bezpečnej svět a film

26. 3. 2019

Oddělení prevence ZSP MHMP ve spolupráci s Pražským filmovým kufrem a Free Cinema pořádá seminář pro pedagogy na téma „(Ne)bezpečnej svět a film“. Seminář určený učitelům, metodikům prevence či výchovným poradcům účastníky seznámí s možnostmi, jak ve škole film využít pro vzdělávání a prevenci v oblasti diskriminace, šikany a kyberšikany. Akce se bude konat 10. dubna 2019 od 8:30 do 15:00 ve Velkém sále Zastupitelstva HMP na Mariánském náměstí v Praze.

Program:

08:00 – 08:30 Prezence účastníků
08:30 – 11:30 Prevence kyberšikany
Filmová a audiovizuální výchova a kritické myšlení
na školách
Projekce snímku „Asociální síť“
11:30 – 12:00 Přestávka
12:00 – 14:30 Workshop s tvůrci filmů (režiséři, scénáristé, kameramani)
14:30 – 15:00 Závěr

Informace a přihlášky: Bc. Ondřej Pracný, ondrej.pracny@praha.eu