Císařův slavík v CinEdu

15. 4. 2019

Dalším českým filmem v kolekci evropských filmů vzdělávacího projektu CinEd je loutkový snímek Jiřího Trnky a Miloše Makovce Císařův slavík, od jehož premiéry uběhlo dnes přesně 70 let. Císařův slavík následuje rodinný film Petra Oukropce Modrý tygr, který byl v CinEdu doposud jediným zástupcem české kinematografie.

Poprvé byl v rámci CinEdu Císařův slavík představen dětem v Tyršově základní škole v Plzni. Projekce proběhla ve spolupráci s Animánií.

Cílem programu CinEd je seznámit co největší počet mladých evropských diváků ve věku od 6 do 19 let s evropskou kinematografií a její kulturní a jazykovou rozmanitostí. Zároveň chce u žáků a studentů rozvíjet schopnost kritického myšlení a zvyšovat jejich znalosti, pokud jde o filmové postupy a filmový jazyk. Partnerskými zeměmi projektu CinEd jsou aktuálně kromě České republiky Bulharsko, Finsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Rumunsko a Španělsko. Účast v projektu včetně filmových projekcí a pedagogických materiálů je zdarma.

Kategorie článku