Cenu Borise Jachnina za přínos v oblasti filmové výchovy získá Čestmír Církva

4. 6. 2019

Ve čtvrtek 6. června 2019 bude udělena první Cena Borise Jachnina za přínos v oblasti filmové a audiovizuální výchovy. Cenu získá in memoriam filmový střihač, dokumentarista, učitel filmu a propagátor filmové výchovy Čestmír Církva.

Cenu Borise Jachnina za přínos v oblasti filmové a audiovizuální výchovy uděluje od letošního roku Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, jež sdružuje jak pedagogy a lektory filmu, tak organizace, které se filmovou výchovou profesionálně zabývají. Udělována bude jednou ročně. Jejími držiteli se mohou stát osobnosti nebo instituce, které vykonaly výraznou práci pro rozvoj filmové výchovy v ČR.

Cena nese jméno dramaturga, pedagoga, filmového historika a publicisty Borise Jachnina (1932-2011), který své životní úsilí zasvětil rozvoji filmové kultury mezi dětmi, mládeží, studenty a pedagogy. „Osobnost Borise Jachnina je pro nás velkou inspirací. Již v době studií se dokázal plně orientovat v oboru na evropské úrovni a jeho publikace Filmová estetická výchova patří k dodnes inspirativním pokusům o plnou integraci filmové výchovy do českých škol,“uvádí předsedkyně Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu Tereza Czesany Dvořáková.

Držitelem první ceny za přínos v oblasti filmové a audiovizuální výchovy bude Čestmír Církva (1941-2019). Pedagog, dokumentarista, střihač, režisér a fotograf, autor více než 150 dokumentárních filmů. Svou profesní dráhu ale zasvětil především pedagogické práci. Vyučoval na FAMU, na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze, vedl filmový klub v Poděbradech a v posledních letech pracoval jako učitel předmětu filmová výchova na Základní škole v Libici nad Cidlinou.

Vůbec první cena bude udělena v rámci slavnostního zakončení celostátní soutěže dětské filmové tvorby Zlaté slunce v Blansku.

Kategorie článku