Zimní semináře filmové výchovy pro učitele a lektory

17. 9. 2019

Srdečně vás zveme na zimní semináře filmové výchovy, které pořádá Národní informační a poradenské středisko pro kulturu ve spolupráci s Asociací pro filmovou a audiovizuální výchovu, Aeroškolou a Animánií. Připravili jsme pro vás dvě víkendová setkání. První z nich se odehraje v Plzni a zaměří se na téma výuky filmové výchovy v prostředí základních uměleckých škol. Druhé setkání rozvede autorsko-právní problematiku našeho oboru. Oba cykly jsou akreditovány MŠMT v rámci DVPP. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře. Můžete se těšit na špičkové lektory i příjemnou atmosféru v kreativním prostředí.

Seminář filmové výchovy pro pedagogy ZUŠ

Téma: Multimediální tvorba v rámci výtvarného oboru ZUŠ jako součást Filmové/Audiovizuální výchovy
30.11 – 1.12. 2019 (so 10 – 20 hod., ne 8 – 16 hod.)

místo konání: Moving Station – prostor pro současné umění a vzdělávání Plzeň, Koperníkova 574/56, Jižní Předměstí

Seminář reaguje na velký rozvoj multimediální tvorby v rámci výuky Základních uměleckých škol. Cílem semináře je nabídnout pedagogům širší povědomí o soudobých trendech v oboru Filmové/Audiovizuální výchovy, která se v posledních letech také dynamicky rozvíjí. Vnímáme, že Filmová /Audiovizuální výchova je spojnicí a zároveň východiskem pro multimediální tvorbu ve formálním vzdělávání i v různých formách volnočasových aktivit. Oboru se začínají věnovat také první vysokoškolská pracoviště. Prostředí ZUŠ a odborníků, pedagogů základních a středních škol i neziskových iniciativ sdružených v Asociaci pro filmovou a audiovizuální výchovu spolu do této chvíli vědomě nespolupracovaly.  Tento stav bychom chtěli změnit a obě prostředí sblížit.

Seminář se soustředí na kontext a specifika výtvarného oboru – z toho důvodu bude obohacen o praktická cvičení orientovaná na tvorbu animovaných filmů. Účastníci však budou vedeni k základnímu osvojení výrazových prostředků filmů v obecné rovině. Seznámí se s náležitostmi filmového rozboru, který je možné aplikovat v obměnách na všechny filmové žánry. Část semináře bude věnována také výměně a sdílení pozitivních zkušeností samotných pedagogů.

Lektoři: Martina Voráčková, František Topinka

Kurzovné: 1600 Kč bez ubytování. Ubytování můžeme po předchozí domluvě zprostředkovat.

Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP. Účastníci obdrží osvědčení.

Maximální počet účastníků je 20 osob.

Kurz si rezervujete vyplněním online formuláře na adrese: bit.ly/prihlaskaFAV

Po další informace se obracejte na Jiřího Forejta: forejt@nipos.cz, tel.: 723 744 883.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacit.

Seminář filmové výchovy a autorského práva

7. – 8. prosince 2019 (so 10 – 17 hod-, ne 9 – 16 hod.)

místo konání: Aeroškola: Jirečkova 8, Praha 7 

Seminář se snaží svým zaměřením reagovat na nedostatečné povědomí učitelů a právních aspektech práce s audiovizuálními díly ve školním prostředí. Jedná se zejména o otázky legálního využití filmů pro vzdělávací účely v teoretické výuce v rámci různých předmětů, školních projekcí, přehlídek a festivalů. Seminář se zaměří na legální způsoby distribuce filmů do škol a využití filmových ukázek ve výuce. Dále se zaměří také na praktickou tvorbu audiovizuálních děl žáky, využívání již existujících děl v dětské tvorbě (hudební doprovod dětských filmů apod.), a na otázky nakládání s výtvory žáků, jejich publikování a další zpracování. Úvodní část semináře zasadí tuto problematiku do kontextu autorského práva a také se pokusí odpovědět na nejčastější otázky a příklady z praxe, které učitele trápí a se kterými si neví rady.

Druhá část semináře pak nabídne možnost prakticky si vyzkoušet konkrétní postupy přípravy audiovizuálních ukázek pro výuku a základní práci v editačních programech. Součástí druhého dne semináře bude také dílna zvukové postprodukce audiovizuálních děl.

Lektoři: Linda Arbanová, Ivan David, Vojtěch Dvořák, Aleš Paroulek

Kurzovné:1600 Kč bez ubytování. Ubytování můžeme po předchozí domluvě zprostředkovat.

Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP. Účastníci obdrží osvědčení.

Maximální počet účastníků je 20 osob.

Kurz si rezervujete vyplněním online formuláře na adrese: bit.ly/prihlaskaFAV

Pro další informace se obracejte na Jiřího Forejta: forejt@nipos.cz, tel.: 723 744 883.

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacit.