Inspirační konference ASFAV

4. 11. 2019

ASFAV ve spolupráci s Animánií z.s pořádá Inspirační konferenci na téma Multimediálni tvorba na ZUŠ a Filmová a audiovizuální výchova a to v sobotu 16. listopadu v rámci festivalu Animánie 2019 v Plzni. Konference je určena všem zájemcům o filmovou výchovu, pedagogům, lektorům atp. Není zaměřena pouze na učitele základních uměleckých škol, kde se v rámci multimediální tvorby zájem o film a audiovizi prudce rozvíjí, neboť má za cíl informovat, inspirovat zajímavými přístupy, didaktikou a metodami ve zkratce všechny, kteří se filmovou výchovou zabývají. Vstup na konferenci je volný. Podrobný program najdete na: http://animanie.cz/festival2019/kolokvia/