Nabídka Cined

10. 1. 2020

CINED: BEZPLATNÁ FILMOVÁ NABÍDKA A JEJÍ VYUŽITÍ V PROGRAMECH (NEJEN) KULTURNÍCH CENTER  A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

kdy: úterý 28/01 od 13:00- 15:15 hodin

kde: Kino35, Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, 110 00 Praha

PROGRAM  PREZENTACE  CINED

Nabídka filmů kolekce / její využití v programech kulturních center a vzdělávacích institucí

Tlumočník do ČJ zajištěn

13:00-13:40    ÚVODNÍ BLOK: PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Pavel Bednařík, Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, moderátor celého bloku / 5 min

Vlaďka Chytilová / Anna Bartošková, Kreativní Evropa MEDIA Desk: Slovo úvodem / 5 min

Radana Korená , Asociace českých filmových klubů: Úvodní slovo za českého partnera projektu / 5 min

Fannette Escalier, Francouzský institut v Praze / Europa cinema: Role promítácích sálů Europa cinema / 10 min

Marion Thévenot, Francouzský institut v Paříži: Představení projektu CinEd,  platformy, teaser CinEd / 15 min    

13:40-14:50    KULATÝ STŮL: SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ

Ralitsa Assenova, Arte Urbana, CinEd v Bulharsko:  CinEd v zahraničí, aplikace projektu filmové výchovy v jiné post-komunistické zemi / 15 min

Ivana Lipovská se studenty, pedagožka Hudebního gymnázia hlavního města Prahy: O projekcích na školách, spolupráce pedagoga se CinEdem, inspirace k dalším aktivitám / 15 min

Alexandra Forejtová Lipovská, Free Cinema, delegovaný operátor CinEd: Spolupráce CinEd s kulturními centry, podmínky využití nabídky CinEd pro projekce/ 10 min

Jiří Forejt, FAMU, tutor CinEd: Zkušenost experta filmové výchovy s projektem a metodikou CinEd v ČR / 15 min

Pavel Bednařík: Slovo závěrem – potřeba filmové výchovy v ČR a význam mezinárodních projektů v kontextu českého prostředí – CinEd jako zdroj inspirace / 5 min

DEBATA S PUBLIKEM / PROSTOR PRO DOTAZY / 20 min

15:15-15:45 OBČERSTVENÍ ÚČASTNÍKŮ / foyer kina

16:00-18:15 VEŘEJNÁ PROJEKCE FILMU CINED

Modrý tygr za Účasti režiséra Petra Oukropce / debata s publikem

Více na www.cined.cz

Kategorie článku