Audiovisual Lexicon for Media Analysis

25. 3. 2020

Vincent Longo a Matthew Solomon z Univerzity v Michiganu vytvořili audiovizuální lexikon tvořený krátkými a názornými videi, která vysvětlují, případně ilustrují klíčové koncepty mediálních studií. To vše v podání předních odborníků z oboru filmových a mediálních studií. Všechna dosavadní videa jsou přístupná na YouTube a mohou posloužit jako užitečná učební pomůcka.

Kategorie článku