Nominace na Malé vize

22. 5. 2020

Nominace ze všech čtyř partnerských přehlídek (Animánie, Pražského filmového kufru, Zlatého slunce a Juniorfilmu) jsou již pohromadě. Kompletní seznam filmů naleznete na webových stránkách Českých vizí. Autoři všech nominovaných filmů spolu se svými pedagogy či lektory budou pozváni jako čestní hosté na Celostátní přehlídku, která se odehraje ve dnech 23. až 25. října 2020 v Ústí nad Orlicí. Všechny čtyři partnerské přehlídky vytváří festivalovou sezónu, která umožňuje dětem, pedagogům i filmově-výchovným organizacím, aby dostávali své filmy k divákům v průběhu celého roku. Každá přehlídka nominuje výběrovou kolekci filmů, která bude představena v programu Malých vizí.

Malé vize jsou programovou sekcí Celostátní přehlídky filmové tvorby České vize, která je věnována dětskému a mládežnickému filmu. V rámci sekce je udělována mimo jiné Cena Borise Jachnina za přínos oboru filmové výchovy. Odborným partnerem přehlídky je Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu. Akci koordinuje Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, které rozvoj filmové výchovy podporuje dlouhodobě.

Kategorie článku