Konference Umění do lavic

25. 6. 2020

Dětské umělecké aktivity
jako cesta k trvalému zájmu
o kulturu a umění

7. – 8. října 2020, GASK, Kutná Hora

Jaký mají umělecké předměty význam pro školu? Jaké jsou jejich metody, co mají společného a v čem se liší? Chceme poznat a hlavně zažít, jak funguje výchova v různých oborech umění na ZŠ (hudební, výtvarná, dramatická, taneční a pohybová, filmová a audiovizuální výchova + tradice a folklor ve škole). Nejprve se seznámíme s tím, jak se nyní jednotlivým oborům na školách daří a s čím se aktuálně potýkají, a protože se umění nejlépe vstřebává zážitkem, na vlastní kůži si vyzkoušíme jednotlivé obory pod vedením samotných pedagogů či lektorů oborových projektů.

Site-specific dílny / workshopy, vázané na originálním prostředí kutnohorského GASKU, nabídnou „multižánrové vazby“, jak lze jedno téma uchopit různými druhy umělecké tvorby. „Umění do lavic?“ je příležitostí načerpat novou inspiraci nejen do výuky vlastního oboru, ale také „hozená rukavice“ vyzkoušet si něco nového, přesahy do oborů jiných.

Těšíme se na vás!

Více informací o programu včetně registrace naleznete na webových stránkách projektu ZDE.

Konferenci pořádá NIPOS ve spolupráci s GASK.

Kategorie článku