TrikFilm – nový festival v Ostravě

30. 9. 2020

Festival TrikFilm vznikl pod záštitou Ostravské univerzity, konat se bude ve dnech 5. až 7. listopadu 2020. Jeho hlavním cílem je podpora a zviditelnění multimediální tvorby dětí a studentů.

Tvorbu dětí, žáků, studentů i dospělých máte možnost přihlásit v několika kategoriích: Animace, Motion design, Videoart, Světelný design nebo PC hry a interaktivní projekty. Přihlášením do soutěže můžete inspirovat své kolegy nebo další nadšené tvůrce. Festival je také připraven překonat i možná omezení a přesunout se zčásti do online prostoru.

Na webových stránkách najdete přihlášku i veškeré informace a aktuality, které jsou postupně doplňovány.

Kategorie článku