Konference Kino za školou 2020

8. 10. 2020

V neděli 6. září proběhla v Malém sále zlínského Kongresového centra konference Kino za školou, jejímž letošním tématem bylo Hledání (mladého) publika.

V rámci prvního keynote vystoupila Cary Bazalgette z britského Institute of Education. Věnovala se důležitosti rané výchovy k filmu. Vycházela z výzkumu provedeného s dětmi ve věku od 18 do 30 měsíců, které se také vzhledem ke svým omezeným konverzačním schopnostem učí pohyblivým obrazům specifickým způsobem. Její výzkumný tým došel k závěru, že u nejmladších dětí je nutné opakované sledování videí. Pohyblivé obrazy u dětí v tomto věku vyvolávají spontánní fyzickou aktivitu. Reakce je přitom často spoujená s intimním kontaktem s obrazovkou. Po „vyčerpání“ zážiku dítě rychle přesměrovává pozornost jinam. Pozorování pohyblivých obrazů je podle Bazalgette důležitou součástí cesty dítěte k samostatnosti. Umožňuje osvojení řeči audiovizuálních médií a napomáhá zapojení do kultury rodiny či kolektivu. Je tedy žádoucí zapojovat pohyblivé obrazy do školních osnov, umožnit dětem tvořit filmy stejně, jakou píšou nebo čtou texty.

Další přednášející byla Nguyet Nguyen z dánské společnosti Gruvi. Představila případovou studii zaměřenou na hodnotu a význam marketingu cíleného na specifické publikum podle vzorců chování. Evropané konzumují takřka osm hodin mediálních obsahů denně. Sledování filmů a seriálů během pandemie vzrostlo téměř o třetinu. Zvlášť u mladých diváků přitom platí, že to, co publikum dělá, je důležitější než to, kým je. Případovou studii prezentovala také Joanna Solecka, vedoucí polské filmové reklamní společnosti AlphaPanda. Ta se zabývala vytvářením filmových online komunit pro mladé publikum na příkladu německého filmu pro mládež Neviditelná Sue (2019).

Druhá část konference byla věnována trojici případových studií z českého prostředí. Producent Vratislav Šlajer představil animované Mlsné medvědí příběhy pro diváky ve věku 3 až 8 let a webový seriál #martyisdead, cílící na publikum ve věkovém rozmezí 15 až 18. Linda Arbanová a Adam Hříbal promluvili o strategii, s pomocí které byla oslovována mládež ve věku 12, 15 a 18 let v rámci kampaně k dokumentu V síti.

Na přednášky navázal dva diskusní panely. V tom prvním se Aleš Danielis, , Markéta Pášmová, Vratislav Šlajer, Luděk Horký a Eva Spilková bavili o distribučních, produkčních a festivalových strategiích k oslovení různých věkových skupin mladého publika. Ve druhém panelu Aleš Danielies, Luděk Horký, Helena Bezděk Fraňková, Martin Pošta a Barbora Kyas řešili věkovou přístupnost filmů v tuzemské distribuci a potřeby mladých diváků.

Z první vyplynula nutnost podporovat pestrou distribuční nabídku v distribuci, lépe cílit propagaci obsahu pro mladé diváky a zmapovat divácké zájmy mladých. Ta následující poukázala na problém vymahatelnosti u jakéhokoliv systému přístupnosti. Jako důležitá se proto ukazuje zodpovědnost rodičů, případně učitelů. Problematická je dostupnost platforem jako TikTok nebo Netflix.

Kategorie článku