Ceny Borise Jachnina pro rok 2020

8. 10. 2020

Ceny Borise Jachnina uděluje Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, z.s. již druhým rokem. Ceny nesoucí jméno jednoho ze zásadních průkopníků filmové výchovy u nás, Borise Jachnina, udělujeme ve dvou kategoriích.

  1. Dlouhodobý přínos v oblasti filmové/audiovizuální výchovy
  2. Cena za pedagogické působení

V roce 2020 bylo vyhlášení a udílení cen posunuto kvůli mimořádné situaci v souvislostí s pandemií koronaviru. Ceny měly být vyhlášeny v rámci Mezinárodního filmového festivalu ve Zlíně, který byl odsunut na září. Předání cen mělo proběhnout na festivalu České vize v Ústí nad Orlicí dne 24. října 2020. Vzhledem k druhé vlně pandemie budou ceny předány virtuálně.

Zde jsou držitelé cen pro letošní rok:

Cena za dlouhodobý přínos v oblasti filmové/audiovizuální výchovy:

Prof. Rudolf Adler

Cena za pedagogické působení:

Petra Peštová

Zvlášní uznání:

Alena Pěkná

Držitelé cen získají plaketu Borise Jachnina a věcné ceny od nakladatelství SlovArt.

Kategorie článku