Podpora organizací filmové výchovy v době pandemie Covid-19

17. 11. 2020


Řada organizací věnující se aktivitám v oblasti filmové a audiovizuální výchovy byla více či méně postižena vyhlášením nouzového stavu a dopady pandemie Covid-19. Přestože audiovizuální sektor a vzdělávací oblast nemají až na výjimky specifickou formu podpory, existují možnosti kompenzace i pro tyto organizace. Rozhodli jsme se proto shrnout základní fakta a informace pro ty, kteří by měli zájem posoudit, zda se mohou o danou formu podpory ucházet.

Podpora pro organizace

15. října 2020 byl vypsán program COVID – Kultura, který se vztahuje na podnikající subjekty v oblasti kultury. Uzávěrka žádostí je 23. 11. 2020! Důležité pro všechny žadatele je skutečnost, že vyvíjejí v případě neziskové organizace výdělečné aktivity v oblasti kultury jako vedlejší (hospodářskou) činnost, nikoliv tedy jako činnost hlavní, neziskovou. Pokud se jedná o činnost hlavní, nelze se do tohoto programu přihlásit.

Pokud máte v hospodářské činnosti aktivity například z oblasti pořádání festivalů, představení, přehlídek apod., které byly omezeny (tzn. výrazně limitovány ve svém provozu či dané kulturní akce byly zrušeny či přesunuty), můžete žádat o dotaci. Dotace se vztahuje na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020 a na výdaje v rámci vykonávané kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020.

K žádosti je třeba mimo jiné doložit:

  • Dvě faktury či smlouvy dokazující výdělečnou činnost v dané oblasti kultury dle definovaných parametrů.
  • U kontinuální činnosti v kultuře je třeba doložení – např. program za rok 2019 a první čtvrtletí 2020.

Uznatelné jsou jen takové výdaje, které byly vynaloženy marně, tj. nelze je využít pro jinou či odloženou akci či další činnost. Současně se nesmí jednat o marně vynaložený výdaj na službu nebo nákup, které byly součástí rozpočtu akce nebo projektu na které byla poskytnuta jiná dotace.

Jednat by se mohlo například o:

  • pronájem techniky
  • grafika či tisk na akce, které byly nakonec zrušeny
  • mzdy (například koordinátor zrušených produkcí či prodejce vstupenek na akce, které neproběhly).

Na hlavní (neziskové) činnosti neziskových organizací se vypsané kompenzace od MPO nevztahují. Stejně tak celoroční provoz spolku (web, pojištění, účetní, software apod.) podle pravidel nebude uznán.

Veškeré informace k programu COVID – Kultura zde: https://www.mpo.cz/kultura

Ministerstvo kultury dále slibuje rozdělení dotací více určených podmínkám audiovize skrze Státní fond kinematografie.

Podpora pro OSVČ a DPP/DPČ

Žadatelé živnostníci a pracovníci na DPP/DPČ, kterých se bezprostředně dotkl zákaz či omezení podnikání v důsledku vládních restrikcí v období od 5. 10. 2020 do 21. 11. 2020 budou moci žádat o bonus 500 Kč za každý den. Podmínkou je převažující činnost podnikání v dotčených oborech nebo přímo navazujících oborech (například nemohu své služby poskytovat divadlu či kinu, která jsou zavřená). U činností navazujících žadatel musí prokázat, že byl v tomto omezen o nejméně 80 % v poměru k období červen až září 2020.

Podpora se týká OSVČ s nepřerušeným živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020, kteří zároveň nečerpali kompenzace z jiných Covid programů. Žádosti je možné podávat od 13. 11. 2020.

Program se týká i pracovníků na DPP a DPČ, kteří pracovali alespoň 3 ze 4 měsíců v období červen – září 2020 a odvádělo se z jejich odměn nemocenské pojištění (tzn. u DPP nad 10 000 Kč a u DPČ nad 3000 Kč měsíčně).

Informace ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ a DPP/DPČ.

Odpovědi na nejčastější otázky ke kompenzačnímu bonusu.

OSVČ přímo podnikající v živém umění (herci apod.) či technické profese (zejm. zvukaři, osvětlovači) mají jinak nárok místo kompenzačního bonusu žádat o podporu v programu Covid – Kultura popsaném výše.

Další možnosti podpory

Pokud vykonáváte hospodářskou činnost a pronajímáte si prostory, vztahovat by se na vás mohl i program COVID – Nájemné (Termín podání je do 21. 1. 2021).

Organizace, které mají zaměstnance, mohou využít dotační tituly Ministerstva práce a sociálních věcí COVID – Antivirus(tři různé druhy).

V případě potřeby další metodické podpory se na nás neváhejte obrátit.

Kontakt: viktoria.hozzova@asociacefav.cz

Kategorie článku