Jeden svět na školách zve na konferenci (rozhovor s Janou Toužimskou)

26. 2. 2015

V termínu 4.-5. března se v rámci programu festivalu Jeden svět uskuteční mezinárodní konference Film a vzdělávání (Program konference „Film and Education“), která přivítá české i zahraniční odborníky. Cílem konference je seznámit účastníky s novinkami úspěšného programu Jeden svět na školách, ale také rozhlédnout se po inspiraci v Čechách i zahraničí.

O rozhovor, přibližující konferenci, jsme požádali organizátorku konference a koordinátorku Jednoho světa na školách, Janu Toužimskou.

  1. Jaký byl podnět k uspořádání konference „Film and Education“?

Festival Jeden svět má již od svých prvních ročníků také vzdělávací rozměr. Každoročně probíhají projekce pro žáky a studenty, kteří tvoří přibližně polovinu festivalových diváků. Jen vloni přišlo na školní projekce na 50 000 žáků a jejich pedagogů v celé České republice. Vedle dopoledních projekcí během festivalu nabízíme školám dokumentární filmy celoročně na audiovizuálním vzdělávacím portále www.jsns.cz.

Učitelé je využívají v hodinách, mladí lidé pak ve svých volnočasových aktivitách během projekcí Studentských filmových klubů Jednoho světa na školách. Naše know-how jsme začali nabízet také zahraničním partnerům. Konference je tak logickým vyústěním naší spolupráce, kdy chceme sdílet vzájemné zkušenosti. Zároveň jsme na konferenci přizvali zástupce vzdělávacích projektů z České republiky, které jsou zaměřené na filmovou výchovu.

  1. Jaký je hlavní cíl a na koho je zaměřena?

Hlavním cílem je sdílení zkušeností na poli filmové výchovy a vzdělávání pomocí audiovizuálních prostředků ve formální i neformální výuce. Během kulatých stolů se účastníci konference budou moci osobně zapojit do diskuze o využívání dokumentárních filmů při výuce lidských práv a dalších témat a o tom, jak lze pomocí dokumentárních filmů a sociálních spotů podpořit aktivní občanství u žáků základních a středních škol.

Prostor pro sdílení zkušeností dostanou také studenti českých filmových klubů Jednoho světa na školách, kteří ve svém volném čase promítají pro své spolužáky. Proběhne rovněž Master Class, jak se točí dokumentární snímky pro mládež v Nizozemí, kterou povede kreativní ředitelka IKON Broadcasting Company Saskia Wielinga. Účastníci, kteří budou mít zájem, mohou druhý den konference zhlédnout projekci pro studenty středních škol v anglickém jazyce a navštívit modelový workshop o využívání dokumentárních filmů ve výuce s dlouholetou lektorkou programu Jeden svět na školách Vlastou Vyčichlovou.

Na konferenci jsme pozvali naše zahraniční partnery z Moldavska, Estonska, Polska a Slovenska. Účast přislíbili také zástupci. lidskoprávních festivalů z Jordánska, Venezuely nebo Barmy. Dále se zúčastní zahraniční hosté, kteří pracují s dokumentárními filmy pro mládež, a filmaři, kteří mají zájem se dozvědět, jakým způsobem se dokumenty ve vzdělávání využívají.

  1. Jak vnímáte roli JSNS v oblasti filmové/audiovizuální eventuálně mediální výchovy?

Z našeho pohledu není bohužel reálné, že by se plošněji na školách učila filmová výchova jako samostatný povinný předmět. V Jednom světě na školách hledáme cesty, jak v rámci povinné výuky vybavit základy filmové gramotnosti co největší počet žáků a studentů na základních a středních školách. Naším hlavním cílem je přispívat k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí. K tomu využíváme sílu dokumentárního filmu.

Školám nabízíme kvalitní snímky z české i zahraniční produkce, které promítají zejména při výuce společenskovědních předmětů a dějepisu. Při projekci „školní diváci“ samozřejmě spolu s obsahem vnímají a posuzují i formu. Následně se v rámci reflexe a dalších připravených aktivit (zahrnujících zejména interaktivní metody) věnuje prostor oběma aspektům.

Pavel Bednařík