Konference Filmová výchova pro 21. století

10. 1. 2015

V termínu 14.-18. ledna 2015 se v Praze uskuteční mezinárodní konference o filmové/audiovizuální výchově nazvaná „Filmová výchova pro 21. století“. Konference proběhne v kině Ponrepo (Bartolomějská 11, Praha 1) za účasti řady domácích a zahraničních odborníků. Část konference bude probíhat v angličtině a bude simultánně tlumočena.

Mezinárodní konference, která se koná od 14. do 18. ledna 2015 v kině Ponrepo v Praze, vychází z dlouhodobých priorit a cílů Národního filmového archivu a společnosti Free Cinema: Program otevřeného filmového vzdělávání. Konference s názvem „Filmová výchova pro 21. století“ má přiblížit, jak se k filmové výchově a využívání audiovize přistupuje v České republice a zejména v ostatních Evropských zemích.

Konference je pořádána ve spolupráci s British Film Institute, který sezval do Prahy pracovní setkání poradní skupiny Evropské komise, Film Literacy Advisory Group. Na čtyři desítky diskutujících a mluvčích představí různé koncepty a přístupy k filmové výchově, jednotlivá témata zahrnují například dostupnost a legální zdroje audiovizuálních děl, práci s filmem na školách, rozvíjení publika a aktivity kin a filmových klubů a mnohé další.

Cílem konference je posílit mezinárodní povědomí o problematice filmové/audiovizuální výchovy, která se stala na následující roky jednou z priorit Evropské unie. Program konference je zaměřen jak na filmové profesionály, zástupce institucí, lektory, pedagogy základních a středních škol, tak na „laické“ zájemce o danou problematiku.

Součástí bohatého programu je také projekce restaurovaných Ostře sledovaných vlaků (1965), premiéra rekonstruované verze němého filmu Milenky starého kriminálníka (1927) s živým hudebním doprovodem, interaktivní program Lunapark filmových vynálezů nebo projekce polské animovaných filmů v rámci Ponrepo dětem a workshop lektorů z Filmoteky v Katowicích.

Program a bližší informace:

Program konference FAV21 (English version)
Brožura konference FAV21

Kontakty:

Pavel Bednařík [ pavel.bednarik@nfa.cz, +420 605 844 090]
Veronika Bokšteflová [ veronika.boksteflova@nfa.cz, +420 777 324 633 ]

Kategorie článku