Aeroškola zve na letní soustředění pro pedagogy

3. 7. 2015

Pražská Aeroškola funguje již osm let. Za tu dobu její lektoři nasbírali již celou řadu zkušeností. Své know-how se nyní rozhodli předávat nejen dětem a dalším zájemcům, kteří chtějí proniknout do tajů filmové tvorby, ale i svým kolegům pedagogům.

Právě jim je totiž určeno letní soustředění, které proběhne v srpnu. Na něj pak navážou víkendové semináře v průběhu školního roku. „Všechna témata, která se budou v rámci soustředění probírat, budou koncipována tak, aby pedagogové mohli nabyté zkušenosti využít v praxi. Zohledňovat se budou i konkrétní podmínky, ve kterých každý z pedagogů pracuje,“ slibují organizátoři semináře.

Účastníci semináře si budou moci vybrat ze zaměření na animaci či hraný film a filmovou analýzu, možné bude také obě oblasti zkombinovat. Pedagogové, studenti pedagogiky či další zájemci, kteří se chtějí věnovat filmové výchově, získají základy jak v praktické, tak teoretické rovině. Film není na kurzech pojímán jako doplněk výuky nebo ilustrace probíraného tématu v jiných předmětech, ale jako samotné téma výuky.

Učitelé, kteří mnohdy tápou, kudy se ve snaze o zapojení filmu do výuky vydat, budou moci načerpat inspiraci z aktuálních trendů v české i zahraniční filmové a audiovizuální výchově. Během kurzu si vyzkouší filmovou analýzu, práci s kamerou, psaní scénáře, postprodukci i další související činnosti.

Více informací o letním kurzu i dalších aktivitách Aeroškoly najdete na webu Aeroškoly, s dotazy se můžete obrátit také na hlavní lektorku kurzu a koordinátorku Aeroškoly Lindu Arbanovou na e-mailu info@aeroskola.cz nebo telefonním čísle 608 960 016.

-MFo-