Vyšla kniha o filmovém právu nejen pro pedagogy

20. 7. 2015

Vyznat se v autorskoprávních otázkách souvisejících s filmovou výchovou, promítáním filmů, neřkuli jejich natáčením, není vždy jednoduché. Této skutečnosti si byl nepochybně vědom i mladý právník Ivan David (mimo jiné autor textu naší právní poradny a rozhodl se pro nesnadný úkol: napsat shrnující publikaci o filmovém právu. Kniha na toto téma u nás zaplňuje mezeru čítající několik desetiletí.

Publikace Filmové právo. Autorskoprávní perspektiva shrnuje to nejpodstatnější v oblasti legislativy spojené s výrobou a užitím audiovizuálního díla nebo jeho záznamu. Začíná vysvětlením (do značné míry umělého) pojmu „filmové právo“ a pokračuje uvedením do kontextu autorskoprávní problematiky. Velmi podnětné jsou zejména exkurzy do situace ve Spojených státech amerických.

Pro pedagogy i další osoby, které se zabývají užitím filmu ve výuce nebo volnočasových aktivitách dětí a mládeže, je asi nejdůležitější pátá část knihy, věnující se smluvním vztahům. David popisuje některá důležitá pravidla, která pomáhají najít odpovědi na nejednoznačné otázky. Možnostem šíření školních filmů a užití filmů ve výuce se autor věnuje v samostatné kapitole, jinde zase definuje pro výuku důležitý tzv. třístupňový test.

Kniha nepomíjí také další, pro výuku relevantní způsoby užití filmů, např. citaci, parodii a satiru, knihovní licenci aj. V neposlední řadě stojí za doporučení kapitoly zabývající se problematikou archivního filmu, v nichž je velmi přehledně popsán např. rozdíl mezi restaurováním a remasteringem. Publikaci vydalo nakladatelství Nová beseda a je k dostání u všech dobrých knihkupců, například zde.

-TCD-

Další knihy, které se věnují filmové výchově, jsou popsány v sekci Komentovaná literatura.