Na Letní filmové škole se setkali učitelé a kinaři

3. 8. 2015

V pátek 31. července proběhl v Uherském Hradišti seminář nazvaný Kino za školou, který pořádala kancelář Kreativní Evropa – MEDIA ve spolupráci s Národním filmovým archivem a Letní filmovou školou. Představeny byly inspirativní projekty a praktická práce jednotlivých kin a učitelů, diskuse se stočila také na roli kina ve filmově-výchovných aktivitách.

Seminář iniciovaný Pavlínou Kalandrovou z kanceláře Kreativní Evropa – MEDIA měl za cíl osvětlit konkrétní praktické zkušenosti z jedné z prioritních oblastí nazývané Práce s publikem (pod níž spadá právě i filmová výchova). Publikum bylo možno v prezentacích a diskusích vystopovat dvojí – potenciální publikum z řad žáků a studentů škol a rovněž aktuální publikum konkrétních kin. Představena byla činnost např. kina Jitřenka v Semilech, kina Máj v Uherském Brodu, kina Ponrepo v Praze nebo brněnského kina Art.

Práci s publikem a jeho oslovováním a možnosti spolupráce se školami nastínily také iniciativy působící mimo prostor školy – například Centrum dokumentárního filmu či praktický komunitně-dokumentaristický projekt My Street Films. A další dva, podpořené z Kreativní Evropy: Kinedok, projekt alternativní distribuce dokumentárních filmů, a Doc Alliance Academy, online videotéka vybraných dokumentárních filmů s doprovodnými metodickými matriály.

V průběhu celého setkání se neustále vynořoval základní rozpor mezi snahou inspirativním způsobem oslovovat nové publikum a vzdělávat jej sledováním a analýzou zajímavých snímků, a potřebou napojit životaschopné filmově-výchovné programy do programu samotných kin. Pokud se snažíme prosazovat filmovou výchovu na školách, je nevyhnutelné, aby si školy přizpůsobily použití filmu potřebám vlastní výuky a vzdělávacích programů. Proto také řada škol směřuje k využití vlastních multimediálních učeben a promítání ve vlastních prostorách. Na druhé straně mají provozovatelé kin pochopitelnou obavu, že i těch zbývajících pár desítek studentů, kteří mají zájem o objevování náročnějších formátů, žánrů a samotných snímků, do jejich kina přestane chodit.

Jeden z přítomných učitelů ale pádně vysvětlil, že teprve filmově gramotný mladý divák, který dokáže pochopit význam náročnějších děl a důležitost a kvalitu vhodného promítacího formátu, si k nim do kina najde cestu. Učitelé pak mohou použít projekci filmu v kině jako pomyslné vyvrcholení půlročního či ročního programu filmové výchovy, které ve své škole realizují.

Snaha o propojení jednotlivých aktérů a aktivit byla patrná zejména v druhé polovině semináře, kde zástupci jednotlivých kin představili (mnohdy formou inspirativních výsledků animovaných workshopů) své praktické zkušenosti a podněcovali své kolegy ke sdílení a hledání ideálního formátu.

Na závěr byla pokřtěna a představena dvoujazyčná publikace Filmová výchova v ČR 2015, kterou kancelář Kreativní Evropa – MEDIA připravila speciálně pro letní seminář. Publikace bude zdarma k dostání v tištěné podobě na filmových festivalech a akcích, online si ji můžete stáhnout v české nebo anglické verzi.

Množství projektů a iniciativ, které se více či méně odborně věnují filmové výchově a osvětě (mnoho z nich v Hradišti díky omezenému rozsahu programu představeno nebylo) je jasným důkazem, že se v Čechách po letech marných diskusí konečně přiblížila doba, která je zapojení F/AV na školách nakloněna. Jak ale v diskusích mnohokrát zaznělo, vždy a všude je potřeba iniciativních a zanícených jedinců, kteří ji budou v daném kině či škole aktivně prosazovat.

Program semináře najdete zde.

Pavel Bednařík

Kategorie článku