Jeden svět na školách rozšířil nabídku filmů

22. 11. 2015

Projekt Jeden svět na školách, jenž na svém portálu nabízí desítky filmů, využitelných nejen pro filmovou/audiovizuální výchovu, ale také pro výuku občanské výchovy, dějepisu či cizích jazyků, opět rozšiřuje svou nabídku. Nový tematický soubor Současná ruská propaganda obsahuje celkem pět filmů, které se vyjadřují k tomuto aktuálnímu problému, a to i s ohledem na vliv ruské propagandy u nás: Krym, návrat do vlasti, Svět podle Russia Today, Ruská propaganda v Česku, Rusko-ukrajinská informační válka a U nás pomáhali taky.

„Cílem propagandy nemusí být vždy přesvědčit o ,své pravdě‛, ale i dehonestovat, pošpinit či alespoň nahlodat pozice opačného názorového spektra. To je patrné i na současné ruské propagandě, jež výrazně zesílila v souvislosti s konfliktem na Ukrajině. Zaměřuje se především na zpochybňování pozic svých oponentů. Nejde jí o to, aby prosadila svou verzi, ale spíše o to, navodit dojem, že všechny verze jsou možné a že pravda neexistuje. Cílí na diskreditaci západních masových médií, politických elit i západních hodnot obecně,“ vysvětlují lidé z Jednoho světa na školách. Jaké jsou nástroje moderní ruské propagandy? Jak ji odhalit? A je pro ni zajímavé i Česko? Právě takové otázky při sledování filmů z nové tematické nabídky vyvstávají.

Kategorie článku