“Chceme dětem ukázat, že animované filmy nejsou jen ty z americké produkce”

14. 12. 2015

Martina Mlichová pracuje od roku 2003 v Asociaci slovenských filmových klubů. Má na starosti projekty pro děti a pro školy. Společně s kolegyněmi prezentovaly v říjnu v Ponrepu projekt Filmový kabinet deťom. Doprovázela ji Mária Oľhová, absolventka animované tvorby na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě, a Martina Pašteková, která má v Asociaci na starosti PR a marketing.

Co je Filmový kabinet deťom?

Asociace slovenských filmových klubů se věnuje výchovně-vzdělávacím projektům pro děti a mládež více než deset let. Projekt Filmový kabinet deťom začala realizovat v roce 2014. Jeho strukturu pomáhala vytvořit filmová historička a teoretička Kateřina Mišíková a spolupodílela se na něm animátorka Vanda Raýmanová. Vytvořily jsme výchovně-vzdělávací projekt věnovaný slovenskému animovanému filmu pro děti z prvního stupně základních škol. Je koncipovaný jako prezentace filmového pásma, které vždy komentují dvě lektorky:Chceme dětem ukázat, že animované filmy nejsou jen ty z americké produkce filmová teoretička a animátorka. , ale že vynikající tituly vznikají a vznikaly i u nás na Slovensku. Projekt klade na děti vyšší nároky než běžná komerční produkce. Naším cílem je vychovávat dětského diváka od útlého věku. Představujeme kino jako kulturně-společenský prostor, do kterého se děti naučí chodit, kde se mohou potkávat s ostatními diváky, poznávat nejrůznější filmy a jejich témata.

Jak tedy váš workshop vypadá?

Zvolily jsme název Filmový kabinet deťom, protože lektorka a animátorka se změní v milé paní učitelky. Jejich úkolem je vysvětlit dětem, co je to animovaný film, co je to animace, jaké jsou animační postupy a techniky. Děti zapojujeme do jednoduchých animačních cvičení, abychom jim jejich prostřednictvím vysvětlily principy animace. Využíváme k tomu i původní filmové rekvizity. V závěru si účastníci workshopu můžou naše pomůcky osahat a sami si je vyzkoušet.

Co vás při setkání s dětmi nejvíce překvapilo?

Minulý rok jsme s projektem poprvé vycestovaly do okolí Bratislavy. Při projekcích v menších městech a vesnicích jsme zjistily, že je to pro děti velmi často první kontakt s prostředím kina. Plátno pro ně představovalo obrovskou obrazovku. Děti byly fascinované vším, co jsme jim ukázaly. Překvapilo nás, nakolik byly jejich reakce odlišné od těch, na jaké jsme zvyklé u bratislavských dětí. Ty jsou komunikativnější a otevřenější, jsou zvyklé navštěvovat s rodiči filmová představení.

Jak vás tato zkušenost ovlivnila?

Díky tomu jsme si uvědomily, že je důležité soustředit se na práci v regionech. Na ně jsme se proto zaměřily v tomto školním roce. Zástupci filmových klubů nás vyzvali, abychom Filmový kabinet deťom prezentovaly i mimo hlavní město. Cestujeme tedy proto do různých kin po celé republice. Ideální by bylo, kdyby se naší prací inspirovali další lektoři a pedagogové. Mohli by pak sami navázat na naši práci. Když teď přijedeme třeba do Martina, kde je sedm základních škol, nemůžeme během dvou workshopů nabídnout náš program všem, kteří by o něj měli zájem. Jsme malý tým s omezenými prostředky a nemůžeme pochopitelně objíždět všechna slovenská města.

Jaké jsou vaše finanční možnosti?

Workshop můžeme realizovat díky finanční podpoře slovenského Audiovizuálního fondu, která nám umožňuje tyto aktivity nabízet zdarma pro žáky a jejich učitele. Spolupracujeme i se Slovenským filmovým ústavem, který nám zpřístupnil prostory bratislavského kina Lumière. Dokonce jsme vyrobily i Metodický materiál, takovou drobnou publikaci, kterou rovněž zdarma rozdáváme pedagogům. Je v ní shrnuto to nejdůležitější, co zazní v přednášce, jsou tam anotované všechny promítané filmy. Na texty navazují i doplňující otázky do diskuse, které mohou být použity po skončení programu ve výuce. Brožura obsahuje i hry a návody na vytvoření animačních rekvizit a pomůcek. Děti si tak mohou ve škole nebo i doma vyrobit animovatelnou hračku, která navazuje na to, o čem jsme mluvily během dílny.

Jaký je o vaše programy zájem?

Asociace slovenských filmových klubů je na poli filmové výchovy a vzdělávání průkopníkem. Na Slovensku nejsou film a audiovize zahrnuty do kurikula jako v České republice. Zřejmě díky tomu je po nás velká poptávka. Kontaktují nás filmové kluby i školy. Pro druhý stupeň základních škol a školy střední nabízíme také Filmy pre školy. Těmto starším dětem nabízíme promítání vybraných filmů, které opět doprovází metodický materiál. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickými centry jsme pro děti z druhého stupně ZŠ vytvořily cvičení, která mohou učitelé využít ve škole, a důkladně tak rozebrat zhlédnutý film.

Jak vybíráte filmy, které při těchto projekcích využíváte?

Od Slovenského filmového ústavu jsme dostaly k dispozici DVD Slovenský animovaný film, které obsahuje starší slovenskou produkci (František Jurišič, Vladimír Malík a Vladimír Kráľ). Zároveň nám společnost Feel me film poskytla DVD Virvar, představující mladší tituly. Je mezi nimi třeba i film Vandy Raýmanové, Borise Šímy nebo Martina Snopeka.

Do projektu Filmy pre školy jsou zařazené tituly, které jsme vybraly z klubotéky ASFK a které zpracovávají aktuální celospolečenská témata, vhodná pro studenty středních, případně starší žáky základních škol. Seznam těchto filmů je dohledatelný na naší webové stránce www.asfk.sk v oddíle Filmy pre školy.

Jaké máte plány do budoucna?

Rády bychom se zaměřily na druhý stupeň základních škol. To jsou děti ve věku, které už o animované filmy nejeví takový zájem. Můžeme jim ale promítat umělecky hodnotné, artové tituly, které běžně distribuuje Asociace. Tímto způsobem můžeme vychovávat budoucí dospělé diváky.

Marie Barešová