Orgány Asociace F/AV

Výbor

Alexandra F. Lipovská, Linda Arbanová, Tereza Czesany Dvořáková

 

Předseda

Tereza Czesany Dvořáková


Kontrolní komise

Pavla Waitová, Ester Pěkná, Jitka Kotrlová