Orgány Asociace F/AV

Výbor spolku / Board of the Association

Pavel Bednařík, Diana Tabakov, Linda Arbanová

Předseda / Chairman of the Board

Pavel Bednařík

Kontrolní komise / Control Comittee

Pavla Waitová, Ester Pěkná, Jitka Kotrlová