Setkání a konference Asociace F/AV

Zápisy z jednání spolku

Konference a debaty o filmové výchově

Informace o konferencích a setkáních v letech 2014-2016 a o aktivitách předchůdkyně Asociace – Pracovní skupiny filmové výchovy – naleznete v sekci Archiv