Aeroškola

Aeroškola je dnes rozsáhlým vzdělávacím projektem napojeným na pražská artová kina Aero, Světozor a Bio Oko. Projekt nabízí programy pro všechny věkové kategorie dětí a mládeže, pro základní i střední školy, rekvalifikační kurzy pro učitele a kurzy pro dospělou veřejnost a seniory. Jednotlivé programy se zabývají nejen percepcí a interpretací, ale i samotnou tvorbou. Cílem projektu je rozvoj filmové a audiovizuální gramotnosti v návaznosti na RVP, metodická podpora učitelů, zvýšení zájmu mladých lidí o film a kulturu obecně a v neposlední řadě vytváření prostoru pro samostatnou filmovou tvorbu dětí i dospělých a smysluplné trávení volného času. Programy se zaměřují nejen na film a animaci, ale i na související obory (fotografie, tvůrčí psaní, komiks a další). Lektory Aeroškoly jsou absolventi pedagogických a filmových studií, kteří při vedení kurzů spolupracují s filmovými profesionály. Většina aktivit je soustředěna do ateliéru v bezporstřední blízkosti kina Aero, který je vybaven pro teoretickou i praktickou výuku animace, filmu a souvisejících tvůrčích oborů.

Organizace: Společnost pro podporu a rozvoj kina Aero
Rozsah: Praha
Typ projektu: volnočasové kroužky a kurzy, dílny pro školní skupiny, tábory a příměstské tábory, vzdělávání učitelů, metodické materiály
Cílová skupina: předškolní děti, mládež, studenti, dospělí, senioři, učitelé

Web: www.aeroskola.cz

Kontakt:
Linda Arbanová, projektový manažer, lektor
info@aeroskola.cz
+420 608 960 016