Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu

Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu byla založena v roce 2017 a sdružuje neziskové organizace a školy, působící v oblasti filmové výchovy, ale také jednotlivce – profesionály, pedagogy, lektory a experty, kteří vědí, jak učit děti a mladé lidi o filmu. Její činnosti předcházela činnost neformální Pracovní skupiny pro podporu filmové a audiovizuální výchovy, která existovala již od roku 2014.

Asociace podporuje rozvoj oboru filmové a audiovizuální výchovy jak ve výuce na školách, tak jako aktivity pro volný čas. Chceme zvyšovat povědomí o filmové a audiovizuální výchově v ČR, zlepšit podmínky pro realizaci vzdělávacího oboru filmová/ audiovizuální výchova na českých školách a aktivit filmové výchovy v neformálním a informálním vzdělávání, prohloubit mezirezortní a mezioborový dialog o filmové výchově a podílet se na tvorbě konkrétních koncepční dokumenty, které povedou k zintenzivnění a systematizaci podpory filmové a audiovizuální výchovy v ČR.

Zápisy z jednotlivých setkání Pracovní skupiny jsou na našem portále pravidelně naleznete v sekci Archiv. Stanovy a zápisy z jednání Asociace naleznete v sekci Asociace FAV.

 

Rozsah: ČR
Typ projektu: zájmové sdružení
Cílová skupina: odborná veřejnost, praktici FAV

 

Web: www.filmvychova.cz
FB: https://www.facebook.com/filmvychova/

Kontakt:
Tereza Czesany Dvořáková, předsedkyně
asociaceFAV@gmail.com
+420 603 251 004