Centrum dokumentárního filmu

Koncept CDF vznikl společně s přípravami rekonstrukce jihlavského kina Dukla, kde tato nová a v České republice jedinečná instituce pro vzdělávání i sebevzdělávání prostřednictvím filmu sídlí. Projekt navazuje na dlouholeté vzdělávací a publikační aktivity MFDF Jihlava, jimiž festival prohlubuje reflexi a promýšlení filmu i kontextů jeho vzniku. Vytváří prostor pro soustředěné zkoumání i rozbíhavé objevování dokumentární kinematografie v několika úrovních současně.

CDF pořádá sadu vzdělávacích cyklů, projekcí, přednášek, seminářů a workshopů pro studenty, veřejnost i seniory. Hlavním námětem vzdělávacích cyklů jsou přesahy a pojítka mezi mediální a filmovou výchovou se zaměřením na kritické vnímání audiovizuálního obsahu utvářejícího představu dnešního světa. Portfolio vzdělávacích aktivit doplňují další kurzy zaměřené na dějiny dokumentárního filmu, moderní české dějiny s pohledem dokumentaristů a vybrané cykly partnerů vzdělávání a filmové výchovy.

Centrum je také zaměřeno na výzkumnou činnost v oblasti dokumentárního filmu s cílem vytváření portfolia unikátních pramenů navázaných na publikační činnost. Centrum bude nabízet série lekcí a cyklů věnovaných základům mediální a filmové výchovy se zaměřením na středoškolské studenty v regionu.

Organizace: Jihlavský spolek amatérských filmařů (JSAF)
Rozsah: Jihlava, Kraj Vysočina
Typ: badatelské centrum, kurzy
Cílové skupiny: studenti ZŠ a SŠ, VŠ v kraji Vysočina, široká veřejnost

Web: www.c-d-f.czwww.dokument-festival.cz

Adresa:

Centrum dokumentárního filmu
Kino Dukla Jihlava (2. patro)
Jana Masaryka 20
586 01 Jihlava

Kontakt:

Šimon Bauer
koordinátor projektu
tel.: +420 774 101 658
e-mail: simon@c-d-f.cz