Free Cinema

Free Cinema o.p.s.  byla založena v roce 2012 skupinou studentů a pedagogů FAMU a Katedry filmových studií FF UK. Free Cinema: program otevřeného filmového vzdělávání sdružuje filmové pedagogy, lektory, dramaturgy i tvůrce, kteří se profesně zabývají filmovou/audiovizuální výchovou i dalšími formami AV edukace. Organizace působí v kinech a školách, filmových festivalech  po celé České republice – každý rok realizuje až 200 programů. Vyvíjí nestandardní výukové koncepty, které jsou aplikovány v oblasti neformálního i formálního vzdělávání. Mezi její projekty patří mj. Divadlo Činema, Malí fotografové, Natoč si svůj film – zaměřené na děti. Série cyklů Jak vidět film? Jak stvořit film? Jak vyvolat film? Kurz filmového herectví pro veřejnost – Jak uvést film?pro filmové profesionály.  Vytvořila též na 30 projektových dnů pro základní a střední školy. Free Cinema je jedním ze zakládajících subjektů Pracovní skupiny pro podporu filmové a audiovizuální výchovy.

Organizace: Free Cinema o.p.s.

Rozsah: Praha, ČR

Typ: vzdělávací aktivity pro různé cílové skupiny

Kontakt:

Alexandra F. Lipovská

Ředitelka – produkce, dramaturgie

alexandra@freecinema.cz

Jiří Forejt

dramaturgie

+420 723 744 883

jiri@freecinema.cz

Tereza Nová

propagace

tereza@freecinema.cz