Jeden svět na školách

Jeden svět na školách (JSNŠ) patří mezi vzdělávací programy společnosti Člověk v tísni (od roku 2001). Jeho cílem je přispívat k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe.
Školám poskytuje formou audiovizuálních lekcí dokumentární, hrané i animované filmy pro využití ve výuce, metodické materiály dostupné on-line, publikace a DVD Základy dokumentárního filmu. Organizuje semináře pro pedagogy a budoucí pedagogy, pořádá školní projekce s debatami. Jednou z aktivit jsou i studentské filmové kluby na školách a mezinárodní škola dokumentárního filmu. Materiály programu využívá více než 3 000 základních a středních škol.

Organizace: Člověk v tísni, o.p.s.
Rozsah: celostátní
Typ projektu: komplexní projekt (kurzy, publikace, metodika, workshopy, semináře, konference)
Cílová skupina: žáci základních a středních škol, pedagogové základních a středních škol, budoucí pedagogové

Web: www.jsns.cz

Kontakt:

Karel Strachota
ředitel Jednoho světa na školách
e-mail: karel.strachota@jedensvet.cz