Krutón

Krutón je nezisková organizace spojující filmové profesionály a pedagogy, kteří se deset let věnují filmové výchově na školách i mimo ně. Mezi nabízené typy workshopů patří natáčení samostatných krátkých filmů s mladými autory (od nápadu po střih a obrazovou postprodukci), pravidelné kurzy během školního roku (The Music, KrutonTube), letní soustředění a příměstské tábory či speciální workshopy na školách, zaměřené na průřezová témata.

Krutón kombinuje nejnovější prvky alternativní výchovy a vzdělávání, jeho pojetí filmové výchovy je inspirováno projektovou výukou a svobodným učením. Právě práce v týmu na určitém projektu, který potřebuje neustálé doplňování znalostí a vylepšování schopností, je považována za skvělou možnost rozvoje dětí, studentů a pedagogů. Za důležité je považováno rozvíjení kritického myšlení, práce v týmu a samostatnost. Lektoři procházejí důkladným metodickým vedením a pravidelnou supervizí. Krutón se vždy snaží o co nejindividuálnější přístup a nebojí se tvořit originální a experimentální filmy, které nepodléhají schématům. Mladým tvůrcům je ponechána volná ruka ve volbě témat a v provedení.

Organizace: krutón, z. s.
Rozsah: Praha, celostátní
Typ: natáčení krátkých filmů, filmové kurzy, letní soustředění a příměstské tábory, speciální workshopy na školách
Cílové skupiny: děti a mládež, studenti, učitelé

Web: www.krutonfilm.cz

Kontakt:
Tereza Bonaventurová
terka@krutonfilm.cz