Mediální výchova (celoroční kurz)

Celoroční kurz mediální výchovy je koncipován jako uvedení do teorie a praxe mediálních studií, s výraznou akcentací rozvoje kritického myšlení při zpracovávání, interpretaci a tvorbě především audiovizuálních informací. Obsah výuky navazuje na vědomosti a dovednosti zprostředkovávané jinými předměty (především český jazyk a literatura, základy společenských věd a estetické výchovy). Koncept mediální výchovy byl otestován na gymnáziu v Mladé Boleslavi, v současnosti je navázána spolupráce s dalšími 14 školami napříč Českou republikou, které kurz využívají.

Organizace: Téma dne, o. s.
Rozsah: celostátní
Typ projektu: celoroční předmět, kurzy a materiály na objednávku
Cílová skupina: studenti a učitelé středních škol

Web: www.medialnivychova.com

Kontakt:

Adresa: 17. listopadu 1195, 293 01 Mladá Boleslav
Jan Kurka, zakladatel Tématu dne, o. s., projektový manažer, +420 777 828 548, kurka@temadne.cz
Petr Pláteník, metodik projektu, +420 739 638 735, platenik@medialnivychova.com
Linda Novotná, koordinátorka projektu, +420 608 866 523, novotna@temadne.cz