Modely filmového vzdělávání v Evropě a jejich implementace v ČR

Jedná se o doktorandský výzkumný projekt realizovaný Mgr. Pavlem Bednaříkem v rámci jeho doktorského studia v Centru audiovizuálních studií (CAS) FAMU. Projekt je veden prof. Janem Bernardem, v roce 2015 získal podporu v rámci soutěže SGS na vydání elektronické publikace „Filmová výchova, gramotnost a vzdělávání v Evropě“. Výzkum by měl přinést analýzu aktivit filmové/audiovizuální výchovy ve vybraných evropských zemích, systému jejich podpory a ukotvení ve výchovně-vzdělávacím procesu a příkladů dobré praxe.

Kontakt:

Pavel Bednařík
tel.: 605 844 090
e-mail: pavel.bednarik@gmail.com