NaFilM: Národní filmové muzeum

Cílem organizace NaFilM a všech jejích dílčích částí je upozornit na absenci důležité kulturní instituce – národního filmového muzea – a formou cyklu filmových výstav, jež postupně zpracují vybraná témata reprezentující budoucí expozice muzea, představit veřejnosti jeho možnou podobu. Záměrem organizace je v návaznosti na své aktivity iniciovat otevřenou diskusi o možnostech realizace filmového muzea se zástupci kulturních institucí a širší veřejností.

Získané poznatky a zkušenosti jsou využívány při tvorbě koncepce budoucí instituce, na které začali zakladatelé organizace pracovat před třemi lety na akademické půdě. Těmi jsou studenti magisterského programu Katedry filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří navázali spolupráci se studenty z příbuzných oborů FAMU, UMPRUM, ČVUT a DAMU s cílem oboustranného předávání cenných zkušeností a utváření interdisciplinárních vazeb, jež jsou klíčové při sestavování koncepce filmového muzea i při jejím následném převedení do praxe.

Myšlenka a záměr organizace NaFilM byly široké veřejnosti poprvé představeny na výstavě Na film! v Museu Montanelli (Nerudova 13, Praha 1), která proběhla od června do října 2015 (http://www.nafilm.org/exhibition). V rámci mezinárodních aktivit organizace byla založena platforma ThinkFilM, jež zaštiťuje spolupráci s univerzitami a kulturními institucemi v zahraničí.

Web: www.nafilm.org
FB: www.facebook.com/Nafilm.org

Kontakt:
muzeum@nafilm.org

Terezie Křížkovská
terezie.krizkovska@nafilm.org
+420 723 219 582

Adéla Mrázová
adela.mrazova@nafilm.org
+420 603 195 998