Národní filmový archiv

Národní filmový archiv je jednou z nejstarších světových filmových institucí, která má na starosti ochranu a zpřístupňování národního i světového filmového dědictví. Od roku 2014 rovněž realizuje aktivity v oblasti filmové výchovy, především nedělní projekce, přednášky Kapitoly o filmu a příležitostně další vzdělávací programy (Filmové osmičky aj.). V letech 2014-2017 byl NFA provozovatelem webu filmvychova.cz.

Organizace: Národní filmový archiv
Rozsah: celostátní
Cílová skupina: rodiny s dětmi, studenti

Web: www.nfa.cz/vzdelavani

Kontakt:
Ariana Horáčková
koordinátorka filmové výchovy
+420 778 522 729
ariana.horackova@nfa.cz