Národní ústav pro vzdělávání

Posláním Národního ústavu pro vzdělávání, školského poradenského zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) je všestranně pomáhat rozvoji všeobecného, odborného, uměleckého a jazykového vzdělávání a podporovat školy v oblasti pedagogicko-psychologického, výchovného a kariérového poradenství a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. To vše s důrazem na celoživotní učení a spolupráci s EU.

NÚV vznikl 1. července 2011 sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV), Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR).

Organizace: Národní ústav pro vzdělávání
Rozsah: celostátní
Cílová skupina: základní a střední školy, základní umělecké školy

Web: www.nuv.cz, www.rvp.cz, digifolio filmové/audiovizuální výchovy zde

 

Kontakt:
Markéta Pastorová
garant vzdělávací oblasti Umění a kultura a průřezových témat
marketa.pastorova@nuv.cz
+420 274 022 608