Studentská akademie

Studentská akademie vznikla pod taktovkou neziskové organizace Dialog Jessenius v roce 2009. Součástí projektu je mnoho volnočasových aktivit (hudební, fotografické, divadelní workshopy), není primárně zaměřen na filmovou edukaci, jedná se o jeho dílčí aktivitu. Filmový workshop je zaměřen na středoškoláky a je ryze praktický. Cílem studentské akademie je prevence proti drogám.

Organizace: Dialog Jessenius o.p.s.
Rozsah: Praha
Typ: workshopy
Cílové skupiny: středoškoláci

Web: www.studentska-akademie.cz

Kontakt:

e-mail: info@studentska-akademie.cz