Ústav pro studium totalitních režimů

Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) je organizační složka České republiky určená k vědeckému zkoumání a objasňování éry obou totalitních režimů v Československu, komunismu a nacismu. Zpřístupnění archivů a dat by podle iniciátorů vzniku ústavu mělo zabránit zkreslování výkladu české historie. Instituce byla ustavena k 1. srpnu 2007, výkonnými orgány ústavu jsou Rada Ústavu, jejíž členové jsou voleni a odvoláváni Senátem Parlamentu České republiky. ÚSTR se v posledních letech věnuje didaktice výuky dějepisu na středních školách, za tímto účelem realizoval projekt Dějepis ve 21. století (D21). Součástí projektu jsou také učebnice „Dějiny ve filmu: Film ve výuce dějepisu” a „Paměť a projektové vyučování v dějepise” společně s DVD vybraných krátkých filmů.

Kontakt:

Jaroslav Pinkas
e-mail: jaroslav.pinkas@ustrcr.cz